Strona główna » Liceum » Język polski » Barok


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Strach jest pamięcią o morderstwach które były i lękiem przed koniecznością nowej zbrodni. Skomentuj tę opinię o Makbecie. (1)

Kilka dni temu doszła mnie wieść o tragicznej śmierci mojego przyjaciela Makbeta i jego żony. Wprost nie mogę w to uwierzyć. Znałam go od dawna. Nasze rodziny przyjaźniły [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:35 , Wyświetleń: 1054 , Ocena: 76.45, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Pierre Correnille „Cyd albo Roderyk” – treść utworu.

Na dworze kastylskiego króla są dwaj mężowie sławni z rady i boju – stojący u szczytu powodzenia Gomes, dowódca wojsk, ojciec pięknej Chimeny; i podeszły wiekiem boh [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:15 , Wyświetleń: 1143 , Ocena: 48.05, Głosów: 20, Autor: Mafej

Barok - ogólna charakterystyka epoki

Ramy czasowe: Barok, w najszerszym tego pojęcia znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:10 , Wyświetleń: 1155 , Ocena: 109.13, Głosów: 7, Autor: Mafej

Otworzyć wiersze Mikołaja Sępa – Szarzyńskiego tym słowem–kluczem.

Bóg pojawia się w każdym utworze Mikołaja Sępa -Szarzyńskiego i jest właśnie owym słowem-kluczem, którym można otworzyć jego poezję.We wszystkich jego utworach Bó [...]

Dodano: 2008-09-30 15:28:23 , Wyświetleń: 1165 , Ocena: 52.74, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Romek i Julka - dialog między Romeo i Julią w dzisiejszych czasach.

Romek i Julka znają się ze szkoły i są dobrymi przyjaciółmi. W tej chwili rozmawiają przez telefony komórkowe.Romek: Cześć Julka, co robisz?Julka: Ach, oglądam [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:47 , Wyświetleń: 1168 , Ocena: 39.54, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

Jak rozumiesz pojęcie sarmatyzmu?

W XVII wieku, w okresie baroku Polaków jednoczyło poczucie wspólnoty narodowej, potęgi własnego kraju, jego ustroju i gospodarki. Świadomość tradycji rodowej i wrodzonego s [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:49 , Wyświetleń: 1190 , Ocena: 53.53, Głosów: 16, Autor: pawlukewa

Krakowskie kościoły barokowe

Po drodze mijamy ulicę Szewską i ulicę św. Anny, gdzie przy Plantach wznosi się monumentalny gmach barokowego kościoła św. Anny zbudowany na przełomie XVII i XVIII w. prze [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:59 , Wyświetleń: 1192 , Ocena: 40.72, Głosów: 24, Autor: Mafej

Żeromski wobec pozytywizmu i romantyzmu ...

Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeromski konsekwentnie [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:50 , Wyświetleń: 1203 , Ocena: 27.08, Głosów: 36, Autor: ew.la

Jakie refleksje o dramacie egzystencji zawarł Sęp - Szarzyński w swoich sonetach?

Mikołaj Sęp – Szarzyński żył i tworzył na przełomie dwóch epok, baroku i renesansu, a dokładniej w latach siedemdziesiątych XVI wieku. Jego twórczość była niety [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:09 , Wyświetleń: 1218 , Ocena: 53.35, Głosów: 22, Autor: pawlukewa

Jan Sebastian Bach - życie i twórczość (3)

Johann Sebastian Bach należał do największej z muzycznych dynastii, do której zaliczyć można 75 muzyków tworzących na przestrzeni trzech stuleci. Był częścią linii, kt [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:06 , Wyświetleń: 1230 , Ocena: 842, Głosów: 0, Autor: majka100100

Uroda kobiety i uczucie miłości w liryce baroku.

Po średniowieczu i renesansie - epokach, które "ujarzmiły" miłość - w baroku dokonała się jej metamorfoza. Owe zmiany nastąpiły głównie w swobodzie traktowania tematyki [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:21 , Wyświetleń: 1234 , Ocena: 42.04, Głosów: 23, Autor: Mafej

W jaki sposób „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej i „Świętoszka” Moliera ukazuje Ci kryzys rodziny? Co jest jego przyczyną?

Dramat „Moralności Pani Dulskiej” Gabriele Zapolskiej zaliczamy do naturalistycznego nurtu młodej polski.W komedii naturalizm widoczny jest przede wszystkim w bezlito [...]

Dodano: 2009-04-23 21:39:21 , Wyświetleń: 1242 , Ocena: 78.25, Głosów: 15, Autor: elkakida

Straty Terytorialne w Polsce w XVII wieku.

Pierwsza połowa XVII wieku to okres, kiedy Rzeczypospolita jeszcze była siłą liczącą się w Europie, to równocześnie okres końcowy powodzenia gospodarczego państwa. Już [...]

Dodano: 2008-08-24 11:29:51 , Wyświetleń: 1247 , Ocena: 49.48, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Nauka polska w okresie Baroku.

Wiek XVII to epoka baroku (od końca XVI do pocz. XVIII w.). Drugą połowę czasów baroku w Europie uznaje się za decydującą dla rozwoju nowożytnej nauki - wówczas to właś [...]

Dodano: 2008-03-30 10:09:10 , Wyświetleń: 1253 , Ocena: 19.71, Głosów: 50, Autor: pawlukewa

Postacie kobiece w komedii Moliera pt. "Świętoszek".

W komedii Moliera pt. „Świętoszek” ogromną rolę prócz postaci męskich, odgrywały kobiety, które przyczyniły się w dużym stopniu do ujawnienia prawdy o nieucz [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:55 , Wyświetleń: 1256 , Ocena: 62.33, Głosów: 17, Autor: ew.la

"Świętoszek" Moliera - komedia wszechczasów przeciwko złu i głupocie - nie tylko we Francji i nie tylko w XVII wieku.

Molier to pseudonim artystyczny, jakiego używał Jan Baptiste Paquelin. Urodził się on w roku 1622. Znany jest na całym świecie jako najwybitniejszy komediopisarz francuski. M [...]

Dodano: 2008-11-12 19:32:14 , Wyświetleń: 1256 , Ocena: 61.38, Głosów: 15, Autor: Mafej

Życie jest jak teatr.

Metafora ujmuje życie człowieka jako teatru, ma rodowód antyczny. Pojawia się już u Platona, który twierdził, że świat został stworzony przez istotę wyższą, która jes [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:38 , Wyświetleń: 1264 , Ocena: 48.63, Głosów: 18, Autor: Mafej

Pisarze baroku i oświecenia w trosce o dobro kraju.

Temat troski o dobro kraju w literaturze ma charakter ponadczasowy. Już w renesansie wytworzył się ideał patrioty. Kochanowski w "Odprawie posłów greckich" ukazał Antenora j [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:41 , Wyświetleń: 1266 , Ocena: 46.41, Głosów: 21, Autor: Mafej

Twórczość Jana Andrzeja Morsztyna.

Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693) pochodził z rodziny związanej z arianizmem, ale po przejściu na katolicyzm zachował tylko powierzchowne cechy dawnej ideologii. Dzięki zręczn [...]

Dodano: 2009-01-11 12:35:59 , Wyświetleń: 1268 , Ocena: 40.52, Głosów: 26, Autor: elkakida

Ogólna charakterystyka Baroku. (1)

Do niedawna barok traktowano jako negatywne zjawisko pozostające na granicy prawdziwej sztuki. W 1929 roku Benedetto Croce, włoski filozof i estetyk, napisał: “To, co jest [...]

Dodano: 2008-09-30 15:28:21 , Wyświetleń: 1272 , Ocena: 78.85, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Istota marynizmu (konceptyzmu) na przykładzie wierszy Jana Andrzeja Morsztyna.

Jan Andrzej Morsztyn (1621 – 1693)Poeta, tłumacz pochodzący z zamożnej rodziny ziemiańskiej. Wykształcenie domowe odebrał pod kierunkiem dziadka, studiował także [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:22 , Wyświetleń: 1279 , Ocena: 88.31, Głosów: 15, Autor: elkakida

Charaktery ludzkie w komedii Moliera.

Przedstawianie charakterów ludzkich stanowi właściwy cel Moliera. Życie wewnętrzne, pobudki czynów ludzkich - na tym skupia się uwaga Moliera. Postacie , które tworzy , ży [...]

Dodano: 2008-03-25 15:30:07 , Wyświetleń: 1283 , Ocena: 32.63, Głosów: 31, Autor: pawlukewa

"Wojna Chocimska" W. Potockiego - krótkie opracowanie.

"Wojnę chocimską" autor ukończył w 1670 roku. Po temat sięgnął Potocki do roku 1621, kiedy to wojsko polskie pod wodzą Karola Chodkiewicza w ciągu pięciu tygodni mężnie [...]

Dodano: 2008-11-13 16:43:17 , Wyświetleń: 1284 , Ocena: 85.42, Głosów: 11, Autor: Mafej

Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny).

Wacław Potocki należy do nurtu sarmackiego XVII w. W swoich utworach porusza problemy polityczne i społeczne Polski, krytykuje pewne ówczesne zachowania."O tym szlachta, pa [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:54 , Wyświetleń: 1285 , Ocena: 131.88, Głosów: 7, Autor: ew.la

Interpretacja fragmentu „Pamiętników” J. Ch. Paska pt. „Bitwa”.

Epika Paska należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego. Poeta napisał "Pamiętniki" około roku 1690.Pamiętniki i diariusze zajmowały dość znaczną pozycję w literaturze XVII w. [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:32 , Wyświetleń: 1287 , Ocena: 30.2, Głosów: 34, Autor: tom

Fenomen symbolu zegara w sztuce i literaturze baroku.

W baroku można zaobserwować ogólną fascynację czasem. Spowodowana była ona głównie rozwojem nauki. Dzieła Newtona, zwłaszcza “Philososophiae naturalis principia mah [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:21 , Wyświetleń: 1290 , Ocena: 60.82, Głosów: 16, Autor: elkakida

Obraz Polaka XVII i XXI wieku.

W XVII w Polak przedstawiony jest jako sarmata. Sarmatyzm jednak było to zjawisko pozytywne, do lat siedemdziesiątych XVI wieku, związane z głęboką religijnością, kulte [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:42 , Wyświetleń: 1299 , Ocena: 116.75, Głosów: 7, Autor: elkakida

Problemy człowieka baroku na przykładzie utworów Mikołaja Sępa – Szarzyńskiego.

Mikołaj Sęp – Szarzyński (ok. 1550 – 1581)Poeta, prekursor liryki barokowej. Studiował w Wittenberdze i Lipsku, najprawdopodobniej odwiedził Szwajcarię i Wło [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:23 , Wyświetleń: 1301 , Ocena: 40.93, Głosów: 29, Autor: elkakida

Najważniejsi poeci baroku.

Jan Andrzej Morsztyn (1613-93) - twórca poezji dworskiej, mistrz konceptu w poezji, polski marinista. Przypisano mu metkę “błahej treści w wyszukanej formie”, b [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:29 , Wyświetleń: 1304 , Ocena: 42.87, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Człowiek i jego życie, świat i wszechświat. Różne ich wyobrażenia w sztuce baroku.

Nazwa epoki baroku wzięła swój początek od słowa Barocco co oznacza „dziwny, niekształtny” oraz od pewnego rodzaju perły, wyłowionej przez portugalskich rybakó [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:07 , Wyświetleń: 1312 , Ocena: 64.88, Głosów: 16, Autor: majka100100

Świat Moliera dzisiejeszy

Molier – wiek XVII, my wiek XXI. Oprócz postępu technologii i wiedzy, czy “nasz świat” jest tak różny od “molierowskiego”? Na podstwie trzech poz [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:26 , Wyświetleń: 1314 , Ocena: 61.56, Głosów: 15, Autor: elkakida

Życie i twórczość Potockiego. Problematyka wybranych utworów

Problematyka Wybranych utworów m.in.- "Zbytki polskie", "Pospolite ruszenie" , „Ogród fraszek” , „Moralia,”DOKŁADNA Geneza , budowa „Transa [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:23 , Wyświetleń: 1316 , Ocena: 164.5, Głosów: 7, Autor: elkakida

Makbet-od rycerza do zbrodniarza

Makbet jest tytułowym bohaterem książki Wiliama Szekspira. Postać ta łączy dwie postawy: rycerza i zbrodniarza. W swojej pracy postaram się ukazać jak bardzo zmieniło się [...]

Dodano: 2009-03-15 15:09:06 , Wyświetleń: 1316 , Ocena: 56.59, Głosów: 16, Autor: elkakida

Matura z polakiego ustny

1.Charakterystyka zjawiska Sarmaty na podstawie „Pamiętników” J. Ch. Paska i utworów W. Potockiego.Ideologia sarmatyzmu oparta była na tezie renesansowych kroni [...]

Dodano: 2008-12-15 23:08:04 , Wyświetleń: 1317 , Ocena: 54.62, Głosów: 20, Autor: majka100100

Barok - charakterystyka epoki (2)

LITERACKIE I IDEOWE WYZNACZNIKI EPOKI. ? N a z w a: Nazwa “barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesans [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:26 , Wyświetleń: 1319 , Ocena: 25.49, Głosów: 38, Autor: tom

Sarmackie samozadowolenie a kompleksy narodowe.

Ustosunkowanie się do tak sformułowanego tematu jest trudne przede wszystkim dlatego, że żadnej z dwu wymienionych postaw nie można ocenić jednoznacznie. Sądzę, że w celu [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:34 , Wyświetleń: 1327 , Ocena: 17.39, Głosów: 65, Autor: tom

Tradycje sarmackie w kulturze polskiej: wartość czy hańba?

Aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie, należy najpierw wyjaśnić czym jest sarmatyzm jako ideologia i styl życia oraz zbadać jak powstał i jak ewoluował mit sarmacki [...]

Dodano: 2008-09-22 10:16:00 , Wyświetleń: 1337 , Ocena: 195, Głosów: 5, Autor: Michalk88

W jaki sposób w Rzecypospolitej ludzi wyrażali swoje uczucia?

Społeczeństwo doby baroku miało bardzo specyficzny sposób wyrażania swojej wiary,mianowicie ich uczucia przybierały niekiedy dziwaczne formy.Podczas modlitwy upadano na ziemi [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:44 , Wyświetleń: 1337 , Ocena: 82.67, Głosów: 14, Autor: majka100100

W wypowiedzi na temat „jakiego rodzaju przeżyć doznają Makbet i Lady Makbet po zamordowaniu króla Duncana? „ wykorzystaj wnioski analizy a

Przedmiotem mojej wypowiedzi będą przeżycia Makbeta oraz jego żony Lady Mak-bet, po zamordowaniu Duncana, króla Szkocji. Wymienione przeze mnie postacie popełniają okropną [...]

Dodano: 2008-03-29 15:45:05 , Wyświetleń: 1344 , Ocena: 82.63, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

Barok w Wielkopolsce.

BAROK-To kierunek w europejskiej kulturze oraz nazwa stylu sztukach plastycznych XVII w. i pierwszej połowy XVIII w. Do Polski styl ten zastał wprowadzony przez•Zgromad [...]

Dodano: 2008-11-13 20:02:55 , Wyświetleń: 1361 , Ocena: 27.38, Głosów: 38, Autor: Mafej

Rzeźba Baroku

Wypadki polityczne z wszystkimi konsekwencjami wojny trzydziestoletniej nie odegrały tak zasadniczej roli w zahamowaniu twórczości rzeźbiarskiej, jak w dziedzinie architektury [...]

Dodano: 2008-10-25 10:11:14 , Wyświetleń: 1365 , Ocena: 26.6, Głosów: 42, Autor: Mafej

Mikołaj Sęp Szarzyński „O wojnie, którą wiedziemy z szatanem i ciałem”

Sonet Szarzyńskiego jest monologiem skierowanym do Boga. Występują w nim apostrofy np.”[…] o nasz Panie”, których zadaniem jest podkreślenie wyniosłości pr [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:31 , Wyświetleń: 1368 , Ocena: 131.25, Głosów: 7, Autor: elkakida

Upadek człowieka na podstawie Makbeta i własnych obserwacji

Wielu ludzi uważa, iż kwiaty są po prostu zwykłymi roślinami. Nie zauważają tego, że można je porównać do ludzi... Głównym czynnikiem wpływającym na ich piękno są [...]

Dodano: 2008-11-06 11:19:43 , Wyświetleń: 1374 , Ocena: 27.87, Głosów: 52, Autor: Mafej

"Hamlet czy Fortynbras?"-mój wybór

Po licznych intrygach związanych z objęciem tronu Danii przez – jak się później okazało – zabójcę króla Hamleta, Klaudiusza, wreszcie nadeszła chwila zemsty. [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:44 , Wyświetleń: 1383 , Ocena: 33.04, Głosów: 44, Autor: majka100100

Kontrast jako zasada kompozycji w baroku i jego związek ze światopoglądem epoki (przykłady z literatury; sztuk plastycznych).

I Wstęp: Poeci barokowi przyjeli sobie za cel zaszokować odbiorcę, ich poszukiwania podążały w kierunku wymyślania coraz to nowych, zaskakujących form wyrazu. Poeci ba [...]

Dodano: 2008-11-17 18:50:50 , Wyświetleń: 1389 , Ocena: 76.13, Głosów: 15, Autor: Mafej

Ideały Corneille w "Cydzie". Kult woli, rozumu, odwagi, która nie zna granic.

Okres baroku wniósł do literatury wiele charakterystycznych zmian. Doskonałym przykładem może być wprowadzenie nowego gatunku literackiego jakim jest tragikomedia, czyli trag [...]

Dodano: 2008-09-11 11:30:54 , Wyświetleń: 1390 , Ocena: 84.21, Głosów: 13, Autor: Michalk88

Historia walecznego Harpagona (ciąg dalszy).

Historia walecznego, zakochanego w cudownej szkatułce Harpagona była bardzo długa i jakże piękna ! Bez wątpienia może służyć za wzór prawdziwej miłości, oddania i poś [...]

Dodano: 2008-09-30 15:28:22 , Wyświetleń: 1391 , Ocena: 61.45, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Ogólna charakterystyka Baroku. (2)

Barok jest to epoka w dziejach swiata obejmujaca XVI,XVII i XVIII wiek. Jnaczej nazywana "epoką upadku", lub "epoką zdziczenia sztuki".Mówi ona o odczuwalnym końcu, przez któr [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:51 , Wyświetleń: 1391 , Ocena: 66.89, Głosów: 18, Autor: Mafej

O baroku.

I. Nazwa epoki Barok - nazwa epoki wyrażająca zepsucie , bezguście i brak dobrego smaku - tak bowiem oceniano tę epokę zarzucając jej odejście od stylu klasycystycznego [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:50 , Wyświetleń: 1391 , Ocena: 29.25, Głosów: 35, Autor: Mafej

Sarmatyzm dawny czy współczesny?

Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na szesnastowiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi się od Sarmatów, star [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:07 , Wyświetleń: 1392 , Ocena: 28.88, Głosów: 41, Autor: agacjo

1 2 3 4 5


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?