Strona główna » Liceum » Język polski » Barok


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

"Bajki" Ignacy Krasicki

Pojęcia i zagadnieniaBajka - gatunek literatury dydaktycznej. Jej zadaniem jest wskazywanie uniwersalnych prawd moralnych, stąd historyjka opowiedziana w utworze jest tylko i [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:07 , Wyświetleń: 2724 , Ocena: 3.1, Głosów: 21, Autor: Mafej

"Cóż będę czynił w tak straszliwym boju, wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?"

Mikołaj Sęp Szarzyński mówi nam w swoich utworach o przemijaniu, o wartości dóbr ziemskich i ostatecznych - śmierci, wieczności i zbawieniu. Był on prekursorem baroku. Sam [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:50 , Wyświetleń: 1467 , Ocena: 136.27, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

"Fircyk w zalotach".

Franciszek Ksawery Mikołaj Zabłocki urodził się 2stycznia 1752 roku. Nie udało się dotąd ustalić ani miejsca urodzenia Franciszka, ani nawet dzielnicy Rzeczy pospolitej, z [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:36 , Wyświetleń: 1447 , Ocena: 29.93, Głosów: 40, Autor: pawlukewa

"Hamlet czy Fortynbras?"-mój wybór

Po licznych intrygach związanych z objęciem tronu Danii przez – jak się później okazało – zabójcę króla Hamleta, Klaudiusza, wreszcie nadeszła chwila zemsty. [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:44 , Wyświetleń: 1383 , Ocena: 33.04, Głosów: 44, Autor: majka100100

"Myśli" Pascala oraz praca pt. "Mikołaj Sęp - Szarzyński" Jana Błońskiego jako wstęp do rozważań o kulturze baroku.

Wizja Pascala - świat jest zagadką, rzeczywistością obcą człowiekowi, szczególnie w aspekcie spraw duchowych, jego kompetencje poznawcze są bardzo ograniczone. Autor podkre [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:23 , Wyświetleń: 3197 , Ocena: 15.26, Głosów: 211, Autor: agacjo

"Wojna Chocimska" W. Potockiego - krótkie opracowanie.

"Wojnę chocimską" autor ukończył w 1670 roku. Po temat sięgnął Potocki do roku 1621, kiedy to wojsko polskie pod wodzą Karola Chodkiewicza w ciągu pięciu tygodni mężnie [...]

Dodano: 2008-11-13 16:43:17 , Wyświetleń: 1284 , Ocena: 85.42, Głosów: 11, Autor: Mafej

"Świętoszek" Moliera - komedia wszechczasów przeciwko złu i głupocie - nie tylko we Francji i nie tylko w XVII wieku.

Molier to pseudonim artystyczny, jakiego używał Jan Baptiste Paquelin. Urodził się on w roku 1622. Znany jest na całym świecie jako najwybitniejszy komediopisarz francuski. M [...]

Dodano: 2008-11-12 19:32:14 , Wyświetleń: 1256 , Ocena: 61.38, Głosów: 15, Autor: Mafej

"Świętoszek" Moliera jako komedia klasyczna. (1)

Molier to jeden z twórców francuskiego klasycyzmu, głęboko odwołującego się do pierwowzorów antycznych. Celem autora jest wyjawienie czytelnikowi całej prawdy o człowieku [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:41 , Wyświetleń: 1459 , Ocena: 56.9, Głosów: 19, Autor: Michalk88

"Świętoszek" Moliera jako komedia klasyczna. (2)

Molier to jeden z twórców francuskiego klasycyzmu, głęboko odwołującego się do pierwowzorów antycznych. Celem autora jest wyjawienie czytelnikowi całej prawdy o człowieku [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:53 , Wyświetleń: 1627 , Ocena: 17.41, Głosów: 69, Autor: agacjo

Analiza i interpretacja - Daniel Naborowski "Marność".

Początek baroku przypada na koniec wieku XVI – a więc na czas niepokoju religijnego i filozoficznego, wynikającego z głębokich przemian zachodzących w Kościele katolic [...]

Dodano: 2008-09-14 11:47:41 , Wyświetleń: 3479 , Ocena: 34.29, Głosów: 78, Autor: Michalk88

Analiza i interpretacja wiersza Johna Donnea „ Sonet XIV ”

John Donne to angielski poeta i kaznodzieja żyjący i tworzący w epoce baroku . Był on doktorem uniwersytetu w Oxfordzie i Cambridge .Tworzył on poezje metafizyczną , tzn. tak [...]

Dodano: 2009-04-23 21:38:54 , Wyświetleń: 1746 , Ocena: 113.24, Głosów: 16, Autor: elkakida

Analiza porównawcza wierszy: "Śmierci, próżno się pysznisz" Johna Donna i Sonetu VIII Sebastiana Grabowieckiego.

Sebastian Grabowiecki oraz John Donne to twórcy barokowi uprawiający specyficzną lirykę religijno - filozoficzną, której głównym tematem są problemy ludzkiej egzystencji, [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:47 , Wyświetleń: 2537 , Ocena: 80.45, Głosów: 32, Autor: agacjo

Analiza utworu "Cuda miłości" Jana Andrzeja Morsztyna.

Literatura barokowa zaznaczyła się w kulturze rozwojem tzw. poezji kunsztownej. Jednym z jej czołowych przedstawicieli w Polsce jest Jan Andrzej Morsztyn. Jego utwory zachwycał [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:08 , Wyświetleń: 1736 , Ocena: 1518, Głosów: 0, Autor: Mafej

Barok (2)

Jest to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin "barok" zapożyczon [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:24 , Wyświetleń: 2463 , Ocena: 3, Głosów: 30, Autor: Mafej

Barok (4)

Początki baroku we wszystkich dziedzinach sztuki wiążą się z podstawowym założeniem sztuki renesansowej : dbałość o piękny, artystyczny kształt dzieła. Artysta – [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:57 , Wyświetleń: 2365 , Ocena: 3, Głosów: 40, Autor: elkakida

Barok - architektura i sztuka.

Spośród wielkich stylów kolejno występujących w Europie to znaczy stylu romańskiego, gotyku, renesansu i baroku, właśnie Barok jest najżywszy. Jest to jeden z nielicznych [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:02 , Wyświetleń: 3700 , Ocena: 39.43, Głosów: 81, Autor: agacjo

Barok - charakterystyka epoki (1)

BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin 'barok' zapożyczo [...]

Dodano: 2008-09-30 15:28:18 , Wyświetleń: 1488 , Ocena: 154.43, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Barok - charakterystyka epoki (2)

LITERACKIE I IDEOWE WYZNACZNIKI EPOKI. ? N a z w a: Nazwa “barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesans [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:26 , Wyświetleń: 1319 , Ocena: 25.49, Głosów: 38, Autor: tom

Barok - charakterystyka epoki (3)

Jest to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin "barok" zapożyczon [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:19 , Wyświetleń: 1410 , Ocena: 543.5, Głosów: 1, Autor: Michalk88

Barok - charakterystyka epoki (4)

Omów genezę nazwy, daty graniczne i charakter epoki baroku.Barok to nazwa o szczególnym rodowodzie, pochodzi bowiem od nazwy klejnotu - perły ogromnie rzadkiej jakości, o [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:42 , Wyświetleń: 1628 , Ocena: 1046, Głosów: 0, Autor: elkakida

Barok - charakterystyka epoki.

BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin "barok" zapożyczo [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:43 , Wyświetleń: 2829 , Ocena: 53.8, Głosów: 48, Autor: agacjo

Barok - informacja dotyczące malarstwa, rzeźby i architektury.

Ogólne spojrzenie na sztukę baroku: Barok narodził się pod koniec XVI wieku w Rzymie. Nadał nowe oblicze miastu, a następnie przyjął się w innych państwach, a nawet n [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:06 , Wyświetleń: 1457 , Ocena: 95.38, Głosów: 15, Autor: majka100100

Barok - informacje ogólne.

Nazwa „barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej barbarzyńs [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:25 , Wyświetleń: 2099 , Ocena: 23.36, Głosów: 68, Autor: pawlukewa

Barok - konspekt.

30. Los człowieka w twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Daniela NaborowskiegoMikołaj Sęp-Szarzyński żył w tym samym czasie co Jan Kochanowski, gdy zmarł w 1581 [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:25 , Wyświetleń: 2270 , Ocena: 25.94, Głosów: 68, Autor: ew.la

Barok - ogólna charakterystyka epoki

Ramy czasowe: Barok, w najszerszym tego pojęcia znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:10 , Wyświetleń: 1155 , Ocena: 109.13, Głosów: 7, Autor: Mafej

Barok - powtórka.

Barok pochodził od słowa „baruecco” co oznaczało perłe o nieregularnym kształcie lub jakiś nieprawidłowy wytwór sztuki. Przyjeło się że barok określa okres [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:47 , Wyświetleń: 2049 , Ocena: 67.27, Głosów: 21, Autor: Mafej

Barok - skrypt

I. RAMY CZASOW EPOKITerminem barok określamy epokę, występujący w Europie, a następnie w Ameryce Południowej od końca XVI w. do I. połowy XVIII w. Najwcześniej zosta [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:45 , Wyświetleń: 1940 , Ocena: 5.22, Głosów: 59, Autor: majka100100

Barok - skrypt.

Barok - od słowa barocco - dziwny, odmienny, nienaturalnyramy czasowe: 1/2 XVI - XVII Europa, lata 20., 30. XVII - 1/2 XVIII Polskatło historyczne:1600 - początek wo [...]

Dodano: 2008-03-30 09:55:07 , Wyświetleń: 1940 , Ocena: 24.86, Głosów: 56, Autor: pawlukewa

Barok - wszystko co najważniejsze.

Spis treści:1.Nazwa okresu i czas jego trwania.2.Literatura3.Cechy poezji barokowej4.Sztuka Rzeźba Malarstwo5.Gatunki cha [...]

Dodano: 2008-11-18 18:43:09 , Wyświetleń: 1472 , Ocena: 173.71, Głosów: 6, Autor: Mafej

Barok - zagadnienia.

Barok w sztuce – monumentalizm, pogłębienie perspektywy, operowanie kontrastami i światłem, wydobywanie ekspresji, emocji, dramatyczności, iluzjonizm, sprawianie wrażen [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:05 , Wyświetleń: 1412 , Ocena: 174.33, Głosów: 5, Autor: majka100100

Barok - ściaga, krótko i na temat.

Barok-z port. – barocco- niezwykla perla o nieregularnym ksztalcie; w eurupie: 2 polowa XVI i 1 pol XVII w PL:prebarok 1580-1620(jeszcze prady renes) braok wlasciwy1620-1 [...]

Dodano: 2008-11-18 18:43:49 , Wyświetleń: 1962 , Ocena: 20.25, Głosów: 58, Autor: Mafej

Barok - ściąga.

Charakterystyka baroku w Polsceport. - barroco - nieregularna perła fr - barroque - dziwacznyProf. Czesław Hernas dzieli barok na następujące etapy:barok wczesny (1 [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:04 , Wyświetleń: 5400 , Ocena: 13.85, Głosów: 141, Autor: agacjo

Barok i malarze Baroku.

Żywiołowy i barwny, hołdujący uczuciom i ekspresji barok jest po dziś dzień jednym z najbardziej kontrowersyjnych okresów w historii sztuki. Sprzeczny w swoich założeniach [...]

Dodano: 2008-04-05 11:33:10 , Wyświetleń: 4694 , Ocena: 15.08, Głosów: 109, Autor: pawlukewa

Barok w Polsce. (1)

Prof. Czesław Hernas dzieli barok na następujące etapy: barok wczesny (1580 -1620) barok dojrzały (1620 - 1670) barok późny (1670 - 1730 (60)) Jak widać w ba [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:39 , Wyświetleń: 1492 , Ocena: 61.06, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Barok w Polsce. (2)

Jak usystematyzować literaturę polskiego baroku?Można to zrobić w sposób dość logiczny i łatwy do zapamiętania, choć oczywiście nieco uproszczony. Mianowicie nurty w [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:28 , Wyświetleń: 1408 , Ocena: 41.18, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Barok w Polsce. (3)

W kulturze polskiej wyróżniamy:wczesny barok (prebarok) od roku 1580 po 1620schyłek panowania Stefana Batorego (1576-1586) i większa część panowania Zygmunta III Waz [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:26 , Wyświetleń: 1602 , Ocena: 20.15, Głosów: 66, Autor: tom

Barok w Polsce. (4)

Barok w Polsce kwitł od początku XVII w. aż po połowę XVIII w. Wiek ten jest określany jako „srebrny”. W Polsce te epokę nazywamy barokiem sarmackim. Przeds [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:48 , Wyświetleń: 1546 , Ocena: 69.19, Głosów: 15, Autor: Mafej

Barok w Wielkopolsce.

BAROK-To kierunek w europejskiej kulturze oraz nazwa stylu sztukach plastycznych XVII w. i pierwszej połowy XVIII w. Do Polski styl ten zastał wprowadzony przez•Zgromad [...]

Dodano: 2008-11-13 20:02:55 , Wyświetleń: 1361 , Ocena: 27.38, Głosów: 38, Autor: Mafej

Barok w pytaniach i odpowiedziach.

P y t a n i a 1. Wyjaśnij nazwę epoki i podaj jej granice czasowe w Europie i w Polsce. 2. Omów pojęcie kont reformacji. 3. Wymień nurty literackie baroku, utwory [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:44 , Wyświetleń: 2854 , Ocena: 105.74, Głosów: 26, Autor: agacjo

Barok w skrócie

W SKRÓCIE:Barok - Epoka uduchowiona, mistyczna, u podłoża filozofii leży poczucie przemijalności życia i kruchości istoty ludzkiej. Zwrot ku Bogu i religii, myśli o ży [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:30 , Wyświetleń: 1601 , Ocena: 1125, Głosów: 0, Autor: elkakida

Barok- ogólna charakterystyka.

Barok to epoka w dziejach kultury (koniec XVI wieku - połowa XVIII). Pochodzenie terminu jest tajemnicze - może od portugalskiego słowa barocco oznaczającego perłę o nieregul [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:24 , Wyświetleń: 5148 , Ocena: 16.21, Głosów: 230, Autor: agacjo

Barok. (1)

Barok w Europie rozpoczyna się w XVI w. , a kończy się w XVIII w. Nazwę epoki wzięto z terminologii historii sztuki: portugalskiej ,,barocco", hiszpańskiej "barueca". Nazwy t [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:50 , Wyświetleń: 5513 , Ocena: 49.95, Głosów: 100, Autor: agacjo

Barok. (2)

BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin "barok" zapożycz [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:44 , Wyświetleń: 2463 , Ocena: 44.73, Głosów: 47, Autor: GOSIA288

Barok. (3)

Czym jest barok? Jego przeciwnicy mawiali nieraz, że to renesans „zepsuty" czy „przesadny". Rzeczywiście, był to prąd w sztuce, ale i w obyczaju, który chciał rob [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:28 , Wyświetleń: 4679 , Ocena: 3.02, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Barok. (4)

Barok jest kierunkiem we wszystkich dziedzinach sztuki, występujący w Europie, a następnie w Ameryce Łacińskiej od końca XVI do I połowy XVIII wieku. Najwcześniej został u [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:06 , Wyświetleń: 2365 , Ocena: 35.29, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Barok. (5)

BAROK, kierunek w kulturze eur. XVII i 1. poł. XVIII w., zapoczątkowany we Włoszech w 2. poł. XVI w.; objął także niektóre kraje Ameryki Łacińskiej. Słowo b., o nie wyja [...]

Dodano: 2008-11-17 07:59:59 , Wyświetleń: 2458 , Ocena: 47.02, Głosów: 40, Autor: Mafej

Barok. (6)

1.Ramy czasowe, pojęcia: barok, anafora, antyteza, hiperbola, koncept, konceptyzm, marinizm, oksymoron, sonet, kontrreformacja, sarmatyzm.2.Cechy sztuki barokowej.3.Nurt d [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:39 , Wyświetleń: 2053 , Ocena: 37.88, Głosów: 42, Autor: Mafej

Barok. (8)

Trumienny portret, specyficzny, nigdzie poza kulturą polską nie występujący typ portretu, związany z sarmackim obyczajem pogrzebowym. Występuje od końca XVI do końca XVIII [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:09 , Wyświetleń: 2495 , Ocena: 35.64, Głosów: 46, Autor: Mafej

Barok. Literatura i sztuka.

Narodziny Baroku. Barok, którego nazwa pochodzi od włoskiego „barocco”, co oznacza – przesadny, dziwny, jako kierunek w sztuce narodził się w XVI w. We Włosz [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:13 , Wyświetleń: 1901 , Ocena: 140.23, Głosów: 12, Autor: Mafej

Barokowa miłość i barokowe kobiety w literaturze nie tylko tej epoki.

Miłość - głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś; namiętne uczucie sympatii do osoby płci przeciwnej, połączone z pożądaniem jej. Jednak czy słownikowe pojęcie mi [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:35 , Wyświetleń: 2426 , Ocena: 17.53, Głosów: 88, Autor: pawlukewa

1 2 3 4 5


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?