Strona główna » Liceum » Język polski » Barok


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Życie jest jak teatr.

Metafora ujmuje życie człowieka jako teatru, ma rodowód antyczny. Pojawia się już u Platona, który twierdził, że świat został stworzony przez istotę wyższą, która jes [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:38 , Wyświetleń: 1264 , Ocena: 48.63, Głosów: 18, Autor: Mafej

Życie i twórczość Potockiego. Problematyka wybranych utworów

Problematyka Wybranych utworów m.in.- "Zbytki polskie", "Pospolite ruszenie" , „Ogród fraszek” , „Moralia,”DOKŁADNA Geneza , budowa „Transa [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:23 , Wyświetleń: 1316 , Ocena: 164.5, Głosów: 7, Autor: elkakida

Żeromski wobec pozytywizmu i romantyzmu ...

Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeromski konsekwentnie [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:50 , Wyświetleń: 1203 , Ocena: 27.08, Głosów: 36, Autor: ew.la

Świat Moliera dzisiejeszy

Molier – wiek XVII, my wiek XXI. Oprócz postępu technologii i wiedzy, czy “nasz świat” jest tak różny od “molierowskiego”? Na podstwie trzech poz [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:26 , Wyświetleń: 1314 , Ocena: 61.56, Głosów: 15, Autor: elkakida

Ściąga z baroku.

1. Nazwa epokiNazwa barok zapożyczona została z terminologii historii sztuki - w końcu ubiegłego stulecia, określenie "barokowy" nadano manifestacyjnemu stylowi Jana Andrz [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:36 , Wyświetleń: 2873 , Ocena: 17.67, Głosów: 98, Autor: tom

Ściąga z Baroku

BAROK OD końca XVIw do lat 30 XVIIIw.Wizja świata i człowieka w literaturze baroku barocca (J. portug. - perła o nieregulowanym kształcie)- nazwa zapożyczona z term [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:31 , Wyświetleń: 2873 , Ocena: 2.91, Głosów: 22, Autor: elkakida

sztuka baroku

Mówiąc o kulturze renesansu i miejsce, jakie zajmuje w niej człowiek, na początku powinniśmy się zastanowić, co oznacza pojęcie kultura. W zastosowaniu pierwotnym słow [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:22 , Wyświetleń: 1933 , Ocena: 2.92, Głosów: 24, Autor: elkakida

Zjawisko sarmatyzmu. Scharakteryzuj i oceń tę XVII-wieczną postawę życiową polskiej szlachty.

Ruch społeczno-obyczajowy, wywodzi szlachtę polską od rycerskiego, koczowniczego ludu zamieszkującego ziemie Polskie; początkowo nacechowane jest dodatnio: zespół dodatnich [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:22 , Wyświetleń: 46040 , Ocena: 402.76, Głosów: 191, Autor: agacjo

Wycieczka po Krakowie śladami średniowiecznych budynków.

Naszą wycieczkę rozpoczynamy od Barbakanu, który wraz z fragmentem murów miejskich, Bramą Floriańską oraz trzema basztami (PAsamoników, Stolarską i Ciesielską) tworzą po [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:46 , Wyświetleń: 2736 , Ocena: 3, Głosów: 18, Autor: Mafej

Współcześni "Świętoszkowie".

Komedia "Świętoszek" powstała w XVII w. i choć z perspektywy czasu to dość oległa epoka, to ze względu na zamieszczone w tej książce przesłanie i postacie, a raczej ich [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:40 , Wyświetleń: 1559 , Ocena: 14.19, Głosów: 98, Autor: tom

Wizerunek kobiety w barokowym malarstwie i barokowej poezji.

Plan1.Wprowadzenie.2.Kobiety w malarstwie. a)kontrast tematyczny pomiędzy dwoma obrazami b)zwierzęcość kobiety3.Wizerunek kobiety w poezji. a)problem do [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:07 , Wyświetleń: 3822 , Ocena: 15.09, Głosów: 121, Autor: agacjo

Walka dwóch uczuć: miłości i obowiązku (honoru) na podstawie "Cyda".

Bohaterowie: Roderyk ; Diego - ojciec Roderyka ; Gomes - ojciec Chimery; Chimera - kochanka Roderyka ; Sankty - kochający Chimerę; Królewna Bohaterowie przeżywają trud [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:42 , Wyświetleń: 2247 , Ocena: 51.59, Głosów: 50, Autor: agacjo

Wacław Potocki jako główny przedstawiciel literatury dworskiej.

TEMATYKA I KOMIZM DROBNYCH UTWORÓW POTOCKIEGO"Ogród fraszek"Jest to zbiór 1800 utworów rozmaitej wielkości i różnorodnej treści (O czym mówi bardzo dziwaczny i bar [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:40 , Wyświetleń: 1717 , Ocena: 22.6, Głosów: 56, Autor: pawlukewa

Wacław Potocki - sarmata w dobrym tego słowa znaczeniu.

Szlachcicem - ziemianinem , osiadłym w odległym zakątku Podkarpacia , we wsi Łużyna , był najwybitniejszy satyryk polski XVII wieku , pisarz Sarmata , Wacław Potocki . Arian [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:38 , Wyświetleń: 1757 , Ocena: 60.72, Głosów: 28, Autor: pawlukewa

Wacław Potocki - przedstawiciel baroku sarmackiego, jego rozważania o Polsce i Polakach.

Wacław Potocki należał do nurtu ziemiańskiego, zwanego sarmackim albo swojskim. Literatura ta opanowała polskie szlacheckie dworki i charakteryzowała się przykładaniem ogro [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:29 , Wyświetleń: 4175 , Ocena: 12.94, Głosów: 250, Autor: agacjo

Wacław Potocki - krytyka stosunków społecznych i patriotyzm poety.

Poezja Potockiego należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego.Poeta często dotyka spraw szlachty i państwa.Często poddaje krytyce wady narodu i rządzących.Potocki wyznawał religi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:34 , Wyświetleń: 2610 , Ocena: 55.59, Głosów: 48, Autor: agacjo

W wypowiedzi na temat „jakiego rodzaju przeżyć doznają Makbet i Lady Makbet po zamordowaniu króla Duncana? „ wykorzystaj wnioski analizy a

Przedmiotem mojej wypowiedzi będą przeżycia Makbeta oraz jego żony Lady Mak-bet, po zamordowaniu Duncana, króla Szkocji. Wymienione przeze mnie postacie popełniają okropną [...]

Dodano: 2008-03-29 15:45:05 , Wyświetleń: 1344 , Ocena: 82.63, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

W jaki sposób w Rzecypospolitej ludzi wyrażali swoje uczucia?

Społeczeństwo doby baroku miało bardzo specyficzny sposób wyrażania swojej wiary,mianowicie ich uczucia przybierały niekiedy dziwaczne formy.Podczas modlitwy upadano na ziemi [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:44 , Wyświetleń: 1337 , Ocena: 82.67, Głosów: 14, Autor: majka100100

W jaki sposób „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej i „Świętoszka” Moliera ukazuje Ci kryzys rodziny? Co jest jego przyczyną?

Dramat „Moralności Pani Dulskiej” Gabriele Zapolskiej zaliczamy do naturalistycznego nurtu młodej polski.W komedii naturalizm widoczny jest przede wszystkim w bezlito [...]

Dodano: 2009-04-23 21:39:21 , Wyświetleń: 1242 , Ocena: 78.25, Głosów: 15, Autor: elkakida

Uroda kobiety i uczucie miłości w liryce baroku.

Po średniowieczu i renesansie - epokach, które "ujarzmiły" miłość - w baroku dokonała się jej metamorfoza. Owe zmiany nastąpiły głównie w swobodzie traktowania tematyki [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:21 , Wyświetleń: 1234 , Ocena: 42.04, Głosów: 23, Autor: Mafej

Upadek człowieka na podstawie Makbeta i własnych obserwacji

Wielu ludzi uważa, iż kwiaty są po prostu zwykłymi roślinami. Nie zauważają tego, że można je porównać do ludzi... Głównym czynnikiem wpływającym na ich piękno są [...]

Dodano: 2008-11-06 11:19:43 , Wyświetleń: 1374 , Ocena: 27.87, Głosów: 52, Autor: Mafej

Ukaż wielkość i nikczemność człowieka(na wybranych przez siebie przykładach).

Człowiek jest istotą ułomną, ulega zarówno dobrym jak i złym wpływom i tylko od niego samego zależy, jakie cechy charakteru wezmą górę. Zarówno historia jak i literatur [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:39 , Wyświetleń: 44548 , Ocena: 978.54, Głosów: 82, Autor: tom

Ukaż motyw Vanitas vanitatum z Księgi Koheleta i jego barokowe realizacje

?Żeglujemy po szerokim przestworzu, wciąż niepewni i chwiejni, popychani od jednego do drugiego krańca (...), pałamy żądzą znalezienia oparcia i ostatecznej podstawy? ? te [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:16 , Wyświetleń: 114085 , Ocena: 1612.71, Głosów: 111, Autor: GOSIA288

Twórczość Jana Andrzeja Morsztyna.

Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693) pochodził z rodziny związanej z arianizmem, ale po przejściu na katolicyzm zachował tylko powierzchowne cechy dawnej ideologii. Dzięki zręczn [...]

Dodano: 2009-01-11 12:35:59 , Wyświetleń: 1268 , Ocena: 40.52, Głosów: 26, Autor: elkakida

Trzy nurty w literaturze barokowej: dworski, sarmacki i plebejski.

Barok jest kierunkiem we wszystkich dziedzinach sztuki, występujący w Europie, a następnie w Ameryce Łacińskiej od końca XVI do I połowy XVIII wieku. Najwcześniej został u [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:22 , Wyświetleń: 2331 , Ocena: 13.14, Głosów: 87, Autor: pawlukewa

Tragizm Makbeta.

William Szekspir , ur. 23 IV 1564 w Stratfordzie , był wybitnym dramaturgiem i poetą angielskim. Jego twórczość odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu się teatru europej [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:45 , Wyświetleń: 1417 , Ocena: 66.65, Głosów: 16, Autor: Mafej

Tradycje sarmackie w kulturze polskiej: wartość czy hańba?

Aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie, należy najpierw wyjaśnić czym jest sarmatyzm jako ideologia i styl życia oraz zbadać jak powstał i jak ewoluował mit sarmacki [...]

Dodano: 2008-09-22 10:16:00 , Wyświetleń: 1337 , Ocena: 195, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Sztuka baroku.

Siedemnastowieczne Włochy pozostawały dominującym ośrodkiem kulturalnym, zarówno na polu teorii sztuki jak i konkretnych osiągnięć artystycznych. Zwłaszcza Rzym z dużą s [...]

Dodano: 2008-04-06 15:12:37 , Wyświetleń: 1933 , Ocena: 21.52, Głosów: 65, Autor: pawlukewa

Straty Terytorialne w Polsce w XVII wieku.

Pierwsza połowa XVII wieku to okres, kiedy Rzeczypospolita jeszcze była siłą liczącą się w Europie, to równocześnie okres końcowy powodzenia gospodarczego państwa. Już [...]

Dodano: 2008-08-24 11:29:51 , Wyświetleń: 1247 , Ocena: 49.48, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Strach jest pamięcią o morderstwach które były i lękiem przed koniecznością nowej zbrodni. Skomentuj tę opinię o Makbecie. (1)

Kilka dni temu doszła mnie wieść o tragicznej śmierci mojego przyjaciela Makbeta i jego żony. Wprost nie mogę w to uwierzyć. Znałam go od dawna. Nasze rodziny przyjaźniły [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:35 , Wyświetleń: 1054 , Ocena: 76.45, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Sonet.

SONET- jest to kunsztowna kompozycja stroficzna zlożoną z 14 wersów,dzieli sie na 2 czterowiersze o powtarzajacych się rymach i 2 trójwiersze o rymach odmiennych pocątkowo po [...]

Dodano: 2008-12-10 00:36:15 , Wyświetleń: 1433 , Ocena: 18.8, Głosów: 55, Autor: majka100100

Skąpiec Moliera - streszczenie w 150 słowach.

Eliza, córka Harpagona, rozprawia z Walerym (synem Anzelma) o ich wzajemnej miłości. W następnej rozmowie z bratem, Kleantem dowiaduje się o jego prawdziwym uczuciu do Mariann [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:48 , Wyświetleń: 1481 , Ocena: 26.81, Głosów: 41, Autor: agacjo

Skrót z całego baroku; II klasa LO.

BAROK:koniec XVI w. – połowa XVIII w. 1. Kontrreformacja- lista ksiąg zakazanych, nakaz pokazywania scen religijnych, upadek piśmiennictwa, nietolerancja religijna [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:35 , Wyświetleń: 1639 , Ocena: 15.27, Głosów: 89, Autor: tom

Scharakteryzuj nurty poezji barokowej wykorzystując twórczość J.A Morsztyna, Daniela Naborowskiego, Wacława Potockiego.

Barok był epoką trwającą od końca XVI w. do połowy wieku XVIII. Był to ciężki okres dla Polski. W Rzeczypospolitej zauważyć można było nasilające się zróżnicowania [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:44 , Wyświetleń: 44938 , Ocena: 3204.77, Głosów: 25, Autor: Mafej

Scharakteryzuj nurty poezji barokowej (wykorzystaj twórczość Jana Andrzeja Morsztyna, Daniela Naborowskiego i Wacława Potockiego).

W pewnym uproszczeniu mówimy, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa ważne, podstawowe nurty. Pierwszy ? nurt dworski ? rozwijający się na dworach magnackich i kró [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:15 , Wyświetleń: 117172 , Ocena: 1805.28, Głosów: 103, Autor: GOSIA288

Sarmatyzm. (4)

1. Wielu kronikarzy, nie tylko polskich, ale i obcych, dla określenia ziem dawnej Rzeczypospolitej używało nazwy „Sarmacja”, wywodzącej się od legendarnych Sarmat [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:52 , Wyświetleń: 2336 , Ocena: 37.35, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Sarmatyzm. (3)

Polską szlachtę wieku XVII i XVIII cechowało poczucie narodowej potęgi, świadomość tradycji i przekonanie o pochodzeniu Polaków od starożytnych Sarmatów. Duma była nieod [...]

Dodano: 2008-11-04 19:32:45 , Wyświetleń: 2281 , Ocena: 51.21, Głosów: 28, Autor: Mafej

Sarmatyzm. (2)

Polską szlachtę wieku XVII i XVIII cechowało poczucie narodowej potęgi, świadomość tradycji i przekonanie o pochodzeniu Polaków od starożytnych Sarmatów. Duma była nieod [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:25 , Wyświetleń: 3889 , Ocena: 15.6, Głosów: 227, Autor: agacjo

Sarmatyzm. (1)

Sarmatyzm stanowi podstawę polskiej obyczajowości, religijności, polityki. Zaczyna się w XV wieku. Szlachta polska w dobie swej świetności poszukiwała swych korzeni - znalaz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:37 , Wyświetleń: 3312 , Ocena: 79, Głosów: 37, Autor: agacjo

Sarmatyzm i obyczaje barokowe.

Epoka barokowych obyczajów była, rzec można, „okresem szlacheckim” – sarmackim. Zasady i etykieta były traktowane i odczytywane w bardzo przesadny i wyolbrzym [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:43 , Wyświetleń: 1398 , Ocena: 46.17, Głosów: 23, Autor: Mafej

Sarmatyzm dawny czy współczesny?

Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na szesnastowiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi się od Sarmatów, star [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:07 , Wyświetleń: 1392 , Ocena: 28.88, Głosów: 41, Autor: agacjo

Sarmata o sobie, inni o sarmacie. Omów na podstawie przykładów literackich XVII i VIII wieku. Blaski i cienie sarmatyzmu.

Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Określa ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczypospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI, aż po czasy rozbioru. Z p [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:30 , Wyświetleń: 51823 , Ocena: 451.55, Głosów: 205, Autor: agacjo

Sarmata o sobie i my o Sarmacie.

W wieku XVII całą szlachtę polską jednoczyło poczucie narodowej potęgi, przekonanie o świetności polskiego ustroju, monarchii ograniczonej prawami stanu szlacheckiego, nadt [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:45 , Wyświetleń: 28683 , Ocena: 1107.04, Głosów: 48, Autor: agacjo

Sarmackie samozadowolenie a kompleksy narodowe.

Ustosunkowanie się do tak sformułowanego tematu jest trudne przede wszystkim dlatego, że żadnej z dwu wymienionych postaw nie można ocenić jednoznacznie. Sądzę, że w celu [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:34 , Wyświetleń: 1327 , Ocena: 17.39, Głosów: 65, Autor: tom

Sarmaci w literaturze polskiej.

Polską szlachtę wieku XVII i XVIII cechowało poczucie narodowej potęgi, świadomość tradycji i przekonanie o pochodzeniu Polaków od starożytnych Sarmatów. Duma była nieod [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:59 , Wyświetleń: 2355 , Ocena: 65.57, Głosów: 36, Autor: agacjo

Różnice między renesansową a barokową wizją świata.

Humaniści wyrażali w swej twórczości wiarę w poznawcze możliwości człowieka, odrzucali średniowieczną koncepcję życia nacechowanego grzechem pierworodnym. Wybór człow [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:38 , Wyświetleń: 2568 , Ocena: 37.29, Głosów: 72, Autor: agacjo

Różne obrazy wsi polskiej XVI –XVII w.

Polska wieś była opisywana przez wielu autorów. Ich liczne sielanki, a także w wypadku Kochanowskiego fraszki, pokazywały różne aspekty życia na wsi. Sielanka jest z d [...]

Dodano: 2008-03-09 18:32:21 , Wyświetleń: 1410 , Ocena: 30.31, Głosów: 38, Autor: ew.la

Rzeźba Baroku

Wypadki polityczne z wszystkimi konsekwencjami wojny trzydziestoletniej nie odegrały tak zasadniczej roli w zahamowaniu twórczości rzeźbiarskiej, jak w dziedzinie architektury [...]

Dodano: 2008-10-25 10:11:14 , Wyświetleń: 1365 , Ocena: 26.6, Głosów: 42, Autor: Mafej

Rubens.

Rubens Peter Paul (1577-1640), malarz flamandzki. Czołowy artysta okresu baroku, skupiający w swojej twórczości takie cechy epoki jak: wybujałość, żywiołowość, dynamika, [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:22 , Wyświetleń: 1502 , Ocena: 26.76, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Rozwiń myśl Błażeja Pascala "Człowiek jest dla samego siebie najbardziej zadziwjającym przedmiotem w naturze".

Przeciskam się przez zatłoczony korytarz pełen turystów i bagaży. Wreszcie docieram do przedziału, siadam na swoim miejscu i dyskretnie spoglądam na innych. Podróżny z prz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:49 , Wyświetleń: 2303 , Ocena: 138.7, Głosów: 19, Autor: agacjo

1 2 3 4 5


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?