Strona główna » Liceum » Język polski » Barok


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Pamietniki Paska zwierciadlem epoki.

Poezja Paska należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego.Poeta napisał "Pamiętniki" około roku 1690.Pamiętniki i diariusze zajmowały dość znaczną pozycję w literaturze XVII w. [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:51 , Wyświetleń: 2875 , Ocena: 2.74, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Ściąga z Baroku

BAROK OD końca XVIw do lat 30 XVIIIw.Wizja świata i człowieka w literaturze baroku barocca (J. portug. - perła o nieregulowanym kształcie)- nazwa zapożyczona z term [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:31 , Wyświetleń: 2873 , Ocena: 2.91, Głosów: 22, Autor: elkakida

sztuka baroku

Mówiąc o kulturze renesansu i miejsce, jakie zajmuje w niej człowiek, na początku powinniśmy się zastanowić, co oznacza pojęcie kultura. W zastosowaniu pierwotnym słow [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:22 , Wyświetleń: 1933 , Ocena: 2.92, Głosów: 24, Autor: elkakida

Wycieczka po Krakowie śladami średniowiecznych budynków.

Naszą wycieczkę rozpoczynamy od Barbakanu, który wraz z fragmentem murów miejskich, Bramą Floriańską oraz trzema basztami (PAsamoników, Stolarską i Ciesielską) tworzą po [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:46 , Wyświetleń: 2736 , Ocena: 3, Głosów: 18, Autor: Mafej

Barok (2)

Jest to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin "barok" zapożyczon [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:24 , Wyświetleń: 2463 , Ocena: 3, Głosów: 30, Autor: Mafej

Muzyka Baroku

Jest to muzyka powstała w XVII i XVIII wieku. Miano barokowej powstało od efektu odważnych eksperymentów. Objawiło się w tym czasie wiele prawdziwych talentów, zarówno wśr [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:24 , Wyświetleń: 5086 , Ocena: 3, Głosów: 31, Autor: majka100100

Barok (4)

Początki baroku we wszystkich dziedzinach sztuki wiążą się z podstawowym założeniem sztuki renesansowej : dbałość o piękny, artystyczny kształt dzieła. Artysta – [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:57 , Wyświetleń: 2365 , Ocena: 3, Głosów: 40, Autor: elkakida

Barok. (3)

Czym jest barok? Jego przeciwnicy mawiali nieraz, że to renesans „zepsuty" czy „przesadny". Rzeczywiście, był to prąd w sztuce, ale i w obyczaju, który chciał rob [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:28 , Wyświetleń: 4679 , Ocena: 3.02, Głosów: 58, Autor: Michalk88

"Bajki" Ignacy Krasicki

Pojęcia i zagadnieniaBajka - gatunek literatury dydaktycznej. Jej zadaniem jest wskazywanie uniwersalnych prawd moralnych, stąd historyjka opowiedziana w utworze jest tylko i [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:07 , Wyświetleń: 2724 , Ocena: 3.1, Głosów: 21, Autor: Mafej

Barok - skrypt

I. RAMY CZASOW EPOKITerminem barok określamy epokę, występujący w Europie, a następnie w Ameryce Południowej od końca XVI w. do I. połowy XVIII w. Najwcześniej zosta [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:45 , Wyświetleń: 1940 , Ocena: 5.22, Głosów: 59, Autor: majka100100

Wacław Potocki - przedstawiciel baroku sarmackiego, jego rozważania o Polsce i Polakach.

Wacław Potocki należał do nurtu ziemiańskiego, zwanego sarmackim albo swojskim. Literatura ta opanowała polskie szlacheckie dworki i charakteryzowała się przykładaniem ogro [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:29 , Wyświetleń: 4175 , Ocena: 12.94, Głosów: 250, Autor: agacjo

Trzy nurty w literaturze barokowej: dworski, sarmacki i plebejski.

Barok jest kierunkiem we wszystkich dziedzinach sztuki, występujący w Europie, a następnie w Ameryce Łacińskiej od końca XVI do I połowy XVIII wieku. Najwcześniej został u [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:22 , Wyświetleń: 2331 , Ocena: 13.14, Głosów: 87, Autor: pawlukewa

Barok - ściąga.

Charakterystyka baroku w Polsceport. - barroco - nieregularna perła fr - barroque - dziwacznyProf. Czesław Hernas dzieli barok na następujące etapy:barok wczesny (1 [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:04 , Wyświetleń: 5400 , Ocena: 13.85, Głosów: 141, Autor: agacjo

Współcześni "Świętoszkowie".

Komedia "Świętoszek" powstała w XVII w. i choć z perspektywy czasu to dość oległa epoka, to ze względu na zamieszczone w tej książce przesłanie i postacie, a raczej ich [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:40 , Wyświetleń: 1559 , Ocena: 14.19, Głosów: 98, Autor: tom

Dworskość poezji J.A. Morsztyna.

Jan A. Morsztyn pochodził z zamożnego, wpływowego rodu. Był arianinem; człowiekiem wykształconym. Związany był z dworem Tęczyńskich i królewskim: Władysława IV i Jana [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:26 , Wyświetleń: 3364 , Ocena: 14.24, Głosów: 233, Autor: agacjo

Barok i malarze Baroku.

Żywiołowy i barwny, hołdujący uczuciom i ekspresji barok jest po dziś dzień jednym z najbardziej kontrowersyjnych okresów w historii sztuki. Sprzeczny w swoich założeniach [...]

Dodano: 2008-04-05 11:33:10 , Wyświetleń: 4694 , Ocena: 15.08, Głosów: 109, Autor: pawlukewa

Wizerunek kobiety w barokowym malarstwie i barokowej poezji.

Plan1.Wprowadzenie.2.Kobiety w malarstwie. a)kontrast tematyczny pomiędzy dwoma obrazami b)zwierzęcość kobiety3.Wizerunek kobiety w poezji. a)problem do [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:07 , Wyświetleń: 3822 , Ocena: 15.09, Głosów: 121, Autor: agacjo

Charakterystyka baroku.

Barok jest epoką której szczególną cechą było współistnienie estetyki klasycystycznej i barokowej;znamienna dla baroku chęć olśnienia i zadziwienia odbiorcy prowadziła [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:28 , Wyświetleń: 2846 , Ocena: 15.15, Głosów: 129, Autor: pawlukewa

"Myśli" Pascala oraz praca pt. "Mikołaj Sęp - Szarzyński" Jana Błońskiego jako wstęp do rozważań o kulturze baroku.

Wizja Pascala - świat jest zagadką, rzeczywistością obcą człowiekowi, szczególnie w aspekcie spraw duchowych, jego kompetencje poznawcze są bardzo ograniczone. Autor podkre [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:23 , Wyświetleń: 3197 , Ocena: 15.26, Głosów: 211, Autor: agacjo

Skrót z całego baroku; II klasa LO.

BAROK:koniec XVI w. – połowa XVIII w. 1. Kontrreformacja- lista ksiąg zakazanych, nakaz pokazywania scen religijnych, upadek piśmiennictwa, nietolerancja religijna [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:35 , Wyświetleń: 1639 , Ocena: 15.27, Głosów: 89, Autor: tom

Na podstawie wybranych utworów poetyckich omów cechy stylu barokowego.

Wywołałem ducha. Nie było to trudne. Dwie świeczki, wahadełko i okrągły stolik. Tajemne zaklęcie. Me prośby gorące usłyszał duch dziwny. Pojawił się ubrany w szaty do [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:37 , Wyświetleń: 1869 , Ocena: 15.51, Głosów: 75, Autor: Michalk88

Periodyzacja baroku w Polsce.

1580 - 1620 - barok wczesny - rozwój literatury metafizycznej, 1620 - 1680 - barok dojrzały - rozwój literatury sarmackiej i dworskiej, 1680 - 1740 - barok schyłkowy - [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:25 , Wyświetleń: 3607 , Ocena: 15.53, Głosów: 227, Autor: agacjo

Sarmatyzm. (2)

Polską szlachtę wieku XVII i XVIII cechowało poczucie narodowej potęgi, świadomość tradycji i przekonanie o pochodzeniu Polaków od starożytnych Sarmatów. Duma była nieod [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:25 , Wyświetleń: 3889 , Ocena: 15.6, Głosów: 227, Autor: agacjo

Barok- ogólna charakterystyka.

Barok to epoka w dziejach kultury (koniec XVI wieku - połowa XVIII). Pochodzenie terminu jest tajemnicze - może od portugalskiego słowa barocco oznaczającego perłę o nieregul [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:24 , Wyświetleń: 5148 , Ocena: 16.21, Głosów: 230, Autor: agacjo

Barokowe kontrasty u Daniela Naborowskiego.

D.Naborowskiego można śmiało nazwać poetą, który łączy barokową formę wiersza (z całym wymaganym w tej epoce wyrafinowaniem, kunsztem i zaskoczeniem) z istotną poważn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:31 , Wyświetleń: 4015 , Ocena: 16.99, Głosów: 239, Autor: agacjo

Sarmackie samozadowolenie a kompleksy narodowe.

Ustosunkowanie się do tak sformułowanego tematu jest trudne przede wszystkim dlatego, że żadnej z dwu wymienionych postaw nie można ocenić jednoznacznie. Sądzę, że w celu [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:34 , Wyświetleń: 1327 , Ocena: 17.39, Głosów: 65, Autor: tom

"Świętoszek" Moliera jako komedia klasyczna. (2)

Molier to jeden z twórców francuskiego klasycyzmu, głęboko odwołującego się do pierwowzorów antycznych. Celem autora jest wyjawienie czytelnikowi całej prawdy o człowieku [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:53 , Wyświetleń: 1627 , Ocena: 17.41, Głosów: 69, Autor: agacjo

Barokowa miłość i barokowe kobiety w literaturze nie tylko tej epoki.

Miłość - głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś; namiętne uczucie sympatii do osoby płci przeciwnej, połączone z pożądaniem jej. Jednak czy słownikowe pojęcie mi [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:35 , Wyświetleń: 2426 , Ocena: 17.53, Głosów: 88, Autor: pawlukewa

Ściąga z baroku.

1. Nazwa epokiNazwa barok zapożyczona została z terminologii historii sztuki - w końcu ubiegłego stulecia, określenie "barokowy" nadano manifestacyjnemu stylowi Jana Andrz [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:36 , Wyświetleń: 2873 , Ocena: 17.67, Głosów: 98, Autor: tom

Na Mature cytaty.

Aforyzmy:O moralności, wartościach i walce dobra ze złem:„Człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem.” – Arystote [...]

Dodano: 2008-03-07 19:33:56 , Wyświetleń: 1800 , Ocena: 18.29, Głosów: 79, Autor: ew.la

Sonet.

SONET- jest to kunsztowna kompozycja stroficzna zlożoną z 14 wersów,dzieli sie na 2 czterowiersze o powtarzajacych się rymach i 2 trójwiersze o rymach odmiennych pocątkowo po [...]

Dodano: 2008-12-10 00:36:15 , Wyświetleń: 1433 , Ocena: 18.8, Głosów: 55, Autor: majka100100

Motyw vanitas w twórczości D. Naborowskiego.

„Żeglujemy po szerokim przestworzu, wciąż niepewni i chwiejni..., pałamy żądzą znalezienia oparcia i ostatecznej podstawy” – te słowa Pascala świetnie de [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:18 , Wyświetleń: 1751 , Ocena: 18.98, Głosów: 63, Autor: pawlukewa

Pisarze i utwory Baroku.

Jan Andrzej Morsztyn "Cuda miłości" Ani cierpienie, ani łzy nie są w stanie zgasić uczucia. Miłość jest uczuciem, które czyni cuda. "Niestatek", "Do trupa", "Na Tomka". Mo [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:35 , Wyświetleń: 1945 , Ocena: 19.27, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Nauka polska w okresie Baroku.

Wiek XVII to epoka baroku (od końca XVI do pocz. XVIII w.). Drugą połowę czasów baroku w Europie uznaje się za decydującą dla rozwoju nowożytnej nauki - wówczas to właś [...]

Dodano: 2008-03-30 10:09:10 , Wyświetleń: 1253 , Ocena: 19.71, Głosów: 50, Autor: pawlukewa

Barok w Polsce. (3)

W kulturze polskiej wyróżniamy:wczesny barok (prebarok) od roku 1580 po 1620schyłek panowania Stefana Batorego (1576-1586) i większa część panowania Zygmunta III Waz [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:26 , Wyświetleń: 1602 , Ocena: 20.15, Głosów: 66, Autor: tom

Barok - ściaga, krótko i na temat.

Barok-z port. – barocco- niezwykla perla o nieregularnym ksztalcie; w eurupie: 2 polowa XVI i 1 pol XVII w PL:prebarok 1580-1620(jeszcze prady renes) braok wlasciwy1620-1 [...]

Dodano: 2008-11-18 18:43:49 , Wyświetleń: 1962 , Ocena: 20.25, Głosów: 58, Autor: Mafej

Czasy baroku.

Następujący po renesansie okres kulturowy w dziejach Europy nazwano barokiem . Pochodzenie tej nazwy jest niejasne i sporne . Wiadomo jednak , że początkowo termin ten odnosił [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:44 , Wyświetleń: 1945 , Ocena: 21.39, Głosów: 78, Autor: pawlukewa

Sztuka baroku.

Siedemnastowieczne Włochy pozostawały dominującym ośrodkiem kulturalnym, zarówno na polu teorii sztuki jak i konkretnych osiągnięć artystycznych. Zwłaszcza Rzym z dużą s [...]

Dodano: 2008-04-06 15:12:37 , Wyświetleń: 1933 , Ocena: 21.52, Głosów: 65, Autor: pawlukewa

List barokowy. (1)

Cześć Mietek !!!Bardzo Ci dziękuję za miły list i pozdrowienia z wakacji , które były dla mnie wielką niespodzianką .Cieszę się , że u ciebie wszystko w porządku i [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:31 , Wyświetleń: 1888 , Ocena: 22.39, Głosów: 70, Autor: tom

Rembrandt (malarz baroku)

Rembrandt, właściwie Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669), holenderski malarz i grafik. Jeden z największych artystów w dziejach sztuki, o cechach geniuszu zgodnego z tenden [...]

Dodano: 2008-04-06 15:12:19 , Wyświetleń: 1823 , Ocena: 22.44, Głosów: 56, Autor: pawlukewa

Wacław Potocki jako główny przedstawiciel literatury dworskiej.

TEMATYKA I KOMIZM DROBNYCH UTWORÓW POTOCKIEGO"Ogród fraszek"Jest to zbiór 1800 utworów rozmaitej wielkości i różnorodnej treści (O czym mówi bardzo dziwaczny i bar [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:40 , Wyświetleń: 1717 , Ocena: 22.6, Głosów: 56, Autor: pawlukewa

Figury retoryczne (1)

Animizacja, ożywienie, rodzaj metafory przypisującej przedmiotom martwym, zjawiskom przyrody oraz pojęciom abstrakcyjnym cechy i właściwości istot żywych, np. ślepy kamień [...]

Dodano: 2008-12-21 00:10:01 , Wyświetleń: 2492 , Ocena: 23.24, Głosów: 82, Autor: majka100100

Barok - informacje ogólne.

Nazwa „barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej barbarzyńs [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:25 , Wyświetleń: 2099 , Ocena: 23.36, Głosów: 68, Autor: pawlukewa

Czas bóstwem epoki Baroku (notatki)

Zanim zajmę się tematem, chciałbym podać jedną z różnic pomiędzy barokiem, a renesansem. Chodzi mi tutaj o postrzeganie człowieka. W renesansie człowiek był w centrum my [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:05 , Wyświetleń: 1674 , Ocena: 24.6, Głosów: 64, Autor: agacjo

List Kleanta do Marianny - Skąpiec.

Droga Marianno!Piszę do Ciebie ten list z nadzieją, że go przeczytasz i zrozumiesz moją troskę o Ciebie. Błagam Cię moja droga, nie wychodź za mojego ojca- niegodziwca. [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:36 , Wyświetleń: 1572 , Ocena: 24.84, Głosów: 57, Autor: ew.la

Barok - skrypt.

Barok - od słowa barocco - dziwny, odmienny, nienaturalnyramy czasowe: 1/2 XVI - XVII Europa, lata 20., 30. XVII - 1/2 XVIII Polskatło historyczne:1600 - początek wo [...]

Dodano: 2008-03-30 09:55:07 , Wyświetleń: 1940 , Ocena: 24.86, Głosów: 56, Autor: pawlukewa

Na podstawie wybranych utworow omow charakterystyczne cechy Baroku.

W baroku polskim wyróżnić można trzy charakterystyczne nurty: barok kwiecisty, dworski barok sarmacki, dworkowy barok klasyczny, francuski 1. Barok kwiecisty.Jest to st [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:50 , Wyświetleń: 1480 , Ocena: 25.15, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Barok - charakterystyka epoki (2)

LITERACKIE I IDEOWE WYZNACZNIKI EPOKI. ? N a z w a: Nazwa “barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesans [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:26 , Wyświetleń: 1319 , Ocena: 25.49, Głosów: 38, Autor: tom

Barok - konspekt.

30. Los człowieka w twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Daniela NaborowskiegoMikołaj Sęp-Szarzyński żył w tym samym czasie co Jan Kochanowski, gdy zmarł w 1581 [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:25 , Wyświetleń: 2270 , Ocena: 25.94, Głosów: 68, Autor: ew.la

Oksymoron-literacki znak swiatopogladu barokowego.

Oksymoron (z greckiego "dowcipna - niedorzeczność") to figura stylistyczna, po którą bardzo chętnie sięgali twórcy barokowi. Polega ona na żartobliwym zestawieniu dwóch wi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:11 , Wyświetleń: 1397 , Ocena: 26.51, Głosów: 46, Autor: agacjo

1 2 3 4 5


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?