Strona główna » Liceum » Język polski » Barok


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Omów zainteresowania i kanon piękna poetów barokowych na przykładzie poezji dworskiej J. A. Morsztyna i D. Naborowskiego.

Jan A. Morsztyn pochodził z zamożnego, wpływowego rodu. Był arianinem; człowiekiem wykształconym. Związany był z dworem Tęczyńskich i królewskim: Władysława IV i Jana [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:47 , Wyświetleń: 59241 , Ocena: 4673.67, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Dokonaj charakterystyki zjawiska sarmatyzmu na podstawie dwóch wybranych utworów Paska i Potockiego.

Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Obejmuje ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczpospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI aż po czasy rozbiorów. Poj [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:11 , Wyświetleń: 186470 , Ocena: 3777.07, Głosów: 96, Autor: GOSIA288

Miłość jako temat literatury XVI i XVII wieku (Kochanowski, Sęp-Sarzyński, Morsztyn).

Temat miłości podjął Kochanowski w wielu fraszkach („Do Zofiejej”, „Do Kachny”). Niepokoje oczekiwania, gorzkie rozczarowania, smutki i nadzieje zakocha [...]

Dodano: 2008-04-04 10:20:09 , Wyświetleń: 85651 , Ocena: 3669.19, Głosów: 47, Autor: pawlukewa

Scharakteryzuj nurty poezji barokowej wykorzystując twórczość J.A Morsztyna, Daniela Naborowskiego, Wacława Potockiego.

Barok był epoką trwającą od końca XVI w. do połowy wieku XVIII. Był to ciężki okres dla Polski. W Rzeczypospolitej zauważyć można było nasilające się zróżnicowania [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:44 , Wyświetleń: 44938 , Ocena: 3204.77, Głosów: 25, Autor: Mafej

On i ja - Sarmata i człowiek XX w.

W zasadzie porównywanie "Sarmaty", widzianego jako typowego obywatela XVI, XVII-wiecznej Polski, z tzw. "człowiekiem XX wieku" byłoby równoznaczne wykazywaniu oczywistych róż [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:00 , Wyświetleń: 33546 , Ocena: 2797.13, Głosów: 22, Autor: agacjo

Miłość metafizyczna i miłość flirtująca? Zaprezentuj dwa oblicza miłości w literaturze barokowej

Po średniowieczu i renesansie - epokach, które "ujarzmiły" miłość - w baroku dokonała się jej metamorfoza. Owe zmiany nastąpiły głównie w swobodzie traktowania tematyki [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:12 , Wyświetleń: 145731 , Ocena: 2746.43, Głosów: 97, Autor: GOSIA288

Przedstaw Jana Andrzeja Morsztyna jako polskiego poetę-marinistę.

Marinizm ? od nazwiska wybitnego przedstawiciela tego stylu, włoskiego poety Giambatisty Marino, który stał się twórcą nowego kierunku w literaturze europejskiej i głosiciel [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:14 , Wyświetleń: 131139 , Ocena: 2391.89, Głosów: 89, Autor: GOSIA288

Omów wybrane fragmenty pamiętnika Jana Chryzostoma Paska ? jako dokument epoki i dzieło literacki.

Wiek XVII w literaturze polskiej pozostawiał spuściznę literacką wprawdzie nie utrwaloną drukiem, ale barwną i zróżnicowaną.Szlachta pisała wtedy chętnie wiersze (Wa [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:13 , Wyświetleń: 134006 , Ocena: 2349.72, Głosów: 96, Autor: GOSIA288

Przedstaw Jana Andrzeja Morsztyna jako polskiego marinistę.

Jan Andrzej Morsztyn był to poeta – dworzanin, reprezentował polską poezję barokową. Tworzył na wzór włoskiego Marina. Była to poezja kunsztowna, ozdobna, pełna roz [...]

Dodano: 2008-04-08 21:03:09 , Wyświetleń: 66338 , Ocena: 2112.32, Głosów: 55, Autor: pawlukewa

Scharakteryzuj nurty poezji barokowej (wykorzystaj twórczość Jana Andrzeja Morsztyna, Daniela Naborowskiego i Wacława Potockiego).

W pewnym uproszczeniu mówimy, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa ważne, podstawowe nurty. Pierwszy ? nurt dworski ? rozwijający się na dworach magnackich i kró [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:15 , Wyświetleń: 117172 , Ocena: 1805.28, Głosów: 103, Autor: GOSIA288

Ukaż motyw Vanitas vanitatum z Księgi Koheleta i jego barokowe realizacje

?Żeglujemy po szerokim przestworzu, wciąż niepewni i chwiejni, popychani od jednego do drugiego krańca (...), pałamy żądzą znalezienia oparcia i ostatecznej podstawy? ? te [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:16 , Wyświetleń: 114085 , Ocena: 1612.71, Głosów: 111, Autor: GOSIA288

Analiza utworu "Cuda miłości" Jana Andrzeja Morsztyna.

Literatura barokowa zaznaczyła się w kulturze rozwojem tzw. poezji kunsztownej. Jednym z jej czołowych przedstawicieli w Polsce jest Jan Andrzej Morsztyn. Jego utwory zachwycał [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:08 , Wyświetleń: 1736 , Ocena: 1518, Głosów: 0, Autor: Mafej

Czy „ Świętoszek” Moliera jest utworem aktualnym? Opinie uzasadnij znanymi Ci faktami z życia współczesnego.

Moim zdaniem komedia Moliera "Świętoszek" jest ponadczasowa. Zawsze znajdą się ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, wykorzystując przy tym i oszukujących innych. Tak był [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:32 , Wyświetleń: 1453 , Ocena: 1413, Głosów: 0, Autor: elkakida

Barok w skrócie

W SKRÓCIE:Barok - Epoka uduchowiona, mistyczna, u podłoża filozofii leży poczucie przemijalności życia i kruchości istoty ludzkiej. Zwrot ku Bogu i religii, myśli o ży [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:30 , Wyświetleń: 1601 , Ocena: 1125, Głosów: 0, Autor: elkakida

Sarmata o sobie i my o Sarmacie.

W wieku XVII całą szlachtę polską jednoczyło poczucie narodowej potęgi, przekonanie o świetności polskiego ustroju, monarchii ograniczonej prawami stanu szlacheckiego, nadt [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:45 , Wyświetleń: 28683 , Ocena: 1107.04, Głosów: 48, Autor: agacjo

Barok - charakterystyka epoki (4)

Omów genezę nazwy, daty graniczne i charakter epoki baroku.Barok to nazwa o szczególnym rodowodzie, pochodzi bowiem od nazwy klejnotu - perły ogromnie rzadkiej jakości, o [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:42 , Wyświetleń: 1628 , Ocena: 1046, Głosów: 0, Autor: elkakida

Ukaż wielkość i nikczemność człowieka(na wybranych przez siebie przykładach).

Człowiek jest istotą ułomną, ulega zarówno dobrym jak i złym wpływom i tylko od niego samego zależy, jakie cechy charakteru wezmą górę. Zarówno historia jak i literatur [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:39 , Wyświetleń: 44548 , Ocena: 978.54, Głosów: 82, Autor: tom

Filozofia baroku. (2)

Barok – nierówna perła (formy pełne kontrastów):Renesansowa pochwała życia/odrzucenie świata i religijna melancholia (ruchy klasztornesCarpe diem/Memento mori< [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:16 , Wyświetleń: 1674 , Ocena: 907, Głosów: 0, Autor: elkakida

Jan Sebastian Bach - życie i twórczość (3)

Johann Sebastian Bach należał do największej z muzycznych dynastii, do której zaliczyć można 75 muzyków tworzących na przestrzeni trzech stuleci. Był częścią linii, kt [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:06 , Wyświetleń: 1230 , Ocena: 842, Głosów: 0, Autor: majka100100

Figury retoryczne (2)

Animizacja, ożywienie, rodzaj metafory przypisującej przedmiotom martwym, zjawiskom przyrody oraz pojęciom abstrakcyjnym cechy i właściwości istot żywych, np. ślepy kamień [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:44 , Wyświetleń: 2504 , Ocena: 792, Głosów: 0, Autor: majka100100

Nurty poezji barokowej. Scharakteryzuj na przykładach.

Barok ma dwa podstawowe nurty tj.: dworkowy i dworski. Ten pierwszy oparty na sarmatyźmie, czyli typie kultury szlacheckiej ukształtowanej w okresie baroku, chociaż zapoczą [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:28 , Wyświetleń: 76043 , Ocena: 590.73, Głosów: 247, Autor: agacjo

Barok - charakterystyka epoki (3)

Jest to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin "barok" zapożyczon [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:19 , Wyświetleń: 1410 , Ocena: 543.5, Głosów: 1, Autor: Michalk88

Sarmata o sobie, inni o sarmacie. Omów na podstawie przykładów literackich XVII i VIII wieku. Blaski i cienie sarmatyzmu.

Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Określa ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczypospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI, aż po czasy rozbioru. Z p [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:30 , Wyświetleń: 51823 , Ocena: 451.55, Głosów: 205, Autor: agacjo

Zjawisko sarmatyzmu. Scharakteryzuj i oceń tę XVII-wieczną postawę życiową polskiej szlachty.

Ruch społeczno-obyczajowy, wywodzi szlachtę polską od rycerskiego, koczowniczego ludu zamieszkującego ziemie Polskie; początkowo nacechowane jest dodatnio: zespół dodatnich [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:22 , Wyświetleń: 46040 , Ocena: 402.76, Głosów: 191, Autor: agacjo

Barokowe wyobrażenie na temat życia w kontekście dramatów Szekspira

W swojej pracy postaram się rozważyć problem barokowego wyobrażenia życia. W tym celu skorzystam z dwóch dramatów Szekspira: „Makbeta” i „Hamleta”, b [...]

Dodano: 2009-03-15 15:09:04 , Wyświetleń: 1552 , Ocena: 302.5, Głosów: 5, Autor: elkakida

Czym różni się barok szlachecki Potockiego od baroku sarmackiego Paska i baroku dworskiego Morsztyna?

Wacław Potocki (1621-1696) pochodził ze średniozamożnej szlachty, wykształcenie zdobył przy zborze ariańskim w Raciborzu. Pod groźbą edyktu z 1658 r., skazującego arian n [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:23 , Wyświetleń: 1519 , Ocena: 270.33, Głosów: 5, Autor: Mafej

Motyw śmierci w malarstwie baroku na podstawie wybranych dzieł

W tej pracy postaram się przybliżyć obraz i postrzeganie śmierci przez ludzi baroku na podstawie obrazów ówczesnych mistrzów, takich jak Caravaggio, Peter Paul Rubens, Nicol [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:38 , Wyświetleń: 2090 , Ocena: 264, Głosów: 6, Autor: elkakida

Czy komedia Moliera "Świętoszek" jest utworem wyrosłym z klimatu epoki i czy zachowuje swoją aktualność ? (2)

Chciałbym na początek przybliżyć postać samego autora. Molier to imię, jakiego używał Jan Baptiste Paquelin. Urodził się on w roku 1622. Znany jest na całym świecie jak [...]

Dodano: 2008-02-01 19:15:08 , Wyświetleń: 1722 , Ocena: 256.33, Głosów: 5, Autor: agacjo

Irena Conti di Mauro

„ Nie ma ostatecznego zwycięstwa Tak jak nie ma klęski ostatecznejZwyciężając traci się nieuchronnie coś albo kogośA z przegranej zawsze daje się ocalić [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:36 , Wyświetleń: 1505 , Ocena: 242.43, Głosów: 6, Autor: majka100100

Człowiek - "trzcina myśląca" - odzwierciedlenie niepokojów egzystencjalnych epoki baroku w literaturze.

W renesansie człowiek postrzegał świat jako uporządkowane dzieło boskie, w którym miał on realizować swoje pragnienia, ambicje. Sam Bóg był Kimś, kto był przy człowiek [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:30 , Wyświetleń: 1766 , Ocena: 215.5, Głosów: 5, Autor: elkakida

Tradycje sarmackie w kulturze polskiej: wartość czy hańba?

Aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie, należy najpierw wyjaśnić czym jest sarmatyzm jako ideologia i styl życia oraz zbadać jak powstał i jak ewoluował mit sarmacki [...]

Dodano: 2008-09-22 10:16:00 , Wyświetleń: 1337 , Ocena: 195, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Kto jest winien śmierci Dunkana?

„Makbet” Williama Szekspira jest jednym z najbardziej znanych tragedii angielskiego twórcy. Utwór opowiada o przeistoczeniu prawego rycerza w okrutnego zdrajcę. Prze [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:45 , Wyświetleń: 1504 , Ocena: 192.5, Głosów: 5, Autor: elkakida

Jan Twardowski "Oda do rozpaczy" (rozprawka z interpretacja).

ROZPACZ JAKO NIEODŁĄCZNA CZĘŚĆ LUDZKIEGO LOSU. W utworze Jana Twardowskiego "Oda do rozpaczy", rozpacz traktowana jest przez ludzi jak uczucie niepotrzebne i zbędne, a [...]

Dodano: 2008-11-16 12:40:51 , Wyświetleń: 1794 , Ocena: 186.86, Głosów: 6, Autor: Mafej

Barok - zagadnienia.

Barok w sztuce – monumentalizm, pogłębienie perspektywy, operowanie kontrastami i światłem, wydobywanie ekspresji, emocji, dramatyczności, iluzjonizm, sprawianie wrażen [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:05 , Wyświetleń: 1412 , Ocena: 174.33, Głosów: 5, Autor: majka100100

Barok - wszystko co najważniejsze.

Spis treści:1.Nazwa okresu i czas jego trwania.2.Literatura3.Cechy poezji barokowej4.Sztuka Rzeźba Malarstwo5.Gatunki cha [...]

Dodano: 2008-11-18 18:43:09 , Wyświetleń: 1472 , Ocena: 173.71, Głosów: 6, Autor: Mafej

Życie i twórczość Potockiego. Problematyka wybranych utworów

Problematyka Wybranych utworów m.in.- "Zbytki polskie", "Pospolite ruszenie" , „Ogród fraszek” , „Moralia,”DOKŁADNA Geneza , budowa „Transa [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:23 , Wyświetleń: 1316 , Ocena: 164.5, Głosów: 7, Autor: elkakida

Barok - charakterystyka epoki (1)

BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin 'barok' zapożyczo [...]

Dodano: 2008-09-30 15:28:18 , Wyświetleń: 1488 , Ocena: 154.43, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Literatura jest zwierciadłem, w którym odbijają się wizerunki Polski i Polaków. Czy lustro mówi prawde?-Barok

Na początku mojej pracy chciałam zadać jedno pytanie. Czy lustro mówi prawdę? W jakiejś części tak. Wiadomo, że zwierciadło odwraca strony. Strona prawa staje się lewą [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:10 , Wyświetleń: 1462 , Ocena: 143.08, Głosów: 11, Autor: elkakida

Barok. Literatura i sztuka.

Narodziny Baroku. Barok, którego nazwa pochodzi od włoskiego „barocco”, co oznacza – przesadny, dziwny, jako kierunek w sztuce narodził się w XVI w. We Włosz [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:13 , Wyświetleń: 1901 , Ocena: 140.23, Głosów: 12, Autor: Mafej

Rozwiń myśl Błażeja Pascala "Człowiek jest dla samego siebie najbardziej zadziwjającym przedmiotem w naturze".

Przeciskam się przez zatłoczony korytarz pełen turystów i bagaży. Wreszcie docieram do przedziału, siadam na swoim miejscu i dyskretnie spoglądam na innych. Podróżny z prz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:49 , Wyświetleń: 2303 , Ocena: 138.7, Głosów: 19, Autor: agacjo

Jaki wpływ na kulturę epoki baroku miało podważenie świadectwa ludzkich zmysłów?

Filozofowie XVIIw zwrócili uwagę, że świat nie zawsze jest taki jak go postrzegamy zmysłami. Koncepcje Kartezjusza, Spinozy, Pascala były wspierane przez odkrycia naukowe tj. [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:37 , Wyświetleń: 1509 , Ocena: 137.75, Głosów: 11, Autor: Mafej

"Cóż będę czynił w tak straszliwym boju, wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?"

Mikołaj Sęp Szarzyński mówi nam w swoich utworach o przemijaniu, o wartości dóbr ziemskich i ostatecznych - śmierci, wieczności i zbawieniu. Był on prekursorem baroku. Sam [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:50 , Wyświetleń: 1467 , Ocena: 136.27, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Co sądzisz o światopoglądzie Wacława Potockiego przedstawionym w wierszu „Niegłupie odpowiedzi”?

W epoce barokowej dominował pesymizm i przekonanie o marności wszystkich rzeczy. Możemy to odczuć, czytając wiersz Wacława Potockiego. Podmiot liryczny przekonuje, iż najnie [...]

Dodano: 2008-11-06 11:17:21 , Wyświetleń: 1536 , Ocena: 133.62, Głosów: 12, Autor: Mafej

Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny).

Wacław Potocki należy do nurtu sarmackiego XVII w. W swoich utworach porusza problemy polityczne i społeczne Polski, krytykuje pewne ówczesne zachowania."O tym szlachta, pa [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:54 , Wyświetleń: 1285 , Ocena: 131.88, Głosów: 7, Autor: ew.la

Mikołaj Sęp Szarzyński „O wojnie, którą wiedziemy z szatanem i ciałem”

Sonet Szarzyńskiego jest monologiem skierowanym do Boga. Występują w nim apostrofy np.”[…] o nasz Panie”, których zadaniem jest podkreślenie wyniosłości pr [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:31 , Wyświetleń: 1368 , Ocena: 131.25, Głosów: 7, Autor: elkakida

Cechy poetyki dworskiego nurtu baroku.

Dworski nurt barokowy w kulturze: poezję salonową, wiersze miłosne, czerpanie wzorców z zachodu, charakterystyczną postawą jest cieszenie się z miłości i piękna kobiet]

Dodano: 2009-04-01 10:05:54 , Wyświetleń: 1494 , Ocena: 118.93, Głosów: 14, Autor: elkakida

Obraz Polaka XVII i XXI wieku.

W XVII w Polak przedstawiony jest jako sarmata. Sarmatyzm jednak było to zjawisko pozytywne, do lat siedemdziesiątych XVI wieku, związane z głęboką religijnością, kulte [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:42 , Wyświetleń: 1299 , Ocena: 116.75, Głosów: 7, Autor: elkakida

Analiza i interpretacja wiersza Johna Donnea „ Sonet XIV ”

John Donne to angielski poeta i kaznodzieja żyjący i tworzący w epoce baroku . Był on doktorem uniwersytetu w Oxfordzie i Cambridge .Tworzył on poezje metafizyczną , tzn. tak [...]

Dodano: 2009-04-23 21:38:54 , Wyświetleń: 1746 , Ocena: 113.24, Głosów: 16, Autor: elkakida

Barok - ogólna charakterystyka epoki

Ramy czasowe: Barok, w najszerszym tego pojęcia znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:10 , Wyświetleń: 1155 , Ocena: 109.13, Głosów: 7, Autor: Mafej

Barok w pytaniach i odpowiedziach.

P y t a n i a 1. Wyjaśnij nazwę epoki i podaj jej granice czasowe w Europie i w Polsce. 2. Omów pojęcie kont reformacji. 3. Wymień nurty literackie baroku, utwory [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:44 , Wyświetleń: 2854 , Ocena: 105.74, Głosów: 26, Autor: agacjo

1 2 3 4 5


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?