Strona główna » Liceum » Język polski » Barok


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Jan Sebastian Bach - życie i twórczość (3)

Johann Sebastian Bach należał do największej z muzycznych dynastii, do której zaliczyć można 75 muzyków tworzących na przestrzeni trzech stuleci. Był częścią linii, kt [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:06 , Wyświetleń: 1230 , Ocena: 842, Głosów: 0, Autor: majka100100

Figury retoryczne (1)

Animizacja, ożywienie, rodzaj metafory przypisującej przedmiotom martwym, zjawiskom przyrody oraz pojęciom abstrakcyjnym cechy i właściwości istot żywych, np. ślepy kamień [...]

Dodano: 2008-12-21 00:10:01 , Wyświetleń: 2492 , Ocena: 23.24, Głosów: 82, Autor: majka100100

Jan Sebastian Bach - życie i twórczość (2)

Johann Sebastian Bach należał do największej z muzycznych dynastii, do której zaliczyć można 75 muzyków tworzących na przestrzeni trzech stuleci. Był częścią linii, kt [...]

Dodano: 2008-12-28 22:04:13 , Wyświetleń: 1652 , Ocena: 82.08, Głosów: 11, Autor: majka100100

Figury retoryczne (2)

Animizacja, ożywienie, rodzaj metafory przypisującej przedmiotom martwym, zjawiskom przyrody oraz pojęciom abstrakcyjnym cechy i właściwości istot żywych, np. ślepy kamień [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:44 , Wyświetleń: 2504 , Ocena: 792, Głosów: 0, Autor: majka100100

"Hamlet czy Fortynbras?"-mój wybór

Po licznych intrygach związanych z objęciem tronu Danii przez – jak się później okazało – zabójcę króla Hamleta, Klaudiusza, wreszcie nadeszła chwila zemsty. [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:44 , Wyświetleń: 1383 , Ocena: 33.04, Głosów: 44, Autor: majka100100

Barok - skrypt

I. RAMY CZASOW EPOKITerminem barok określamy epokę, występujący w Europie, a następnie w Ameryce Południowej od końca XVI w. do I. połowy XVIII w. Najwcześniej zosta [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:45 , Wyświetleń: 1940 , Ocena: 5.22, Głosów: 59, Autor: majka100100

Barokowa wizja kobiety i miłości ( na podstawie utworów J.A. Morsztyna )

Każdy okres literacki wprowadza własną wizję kobiety i pogląd na temat miłości .Podobnie jest w baroku . O kobiecie i miłości pisze Jan Andrzej Morsztyn . Miłość je [...]

Dodano: 2009-01-03 11:42:55 , Wyświetleń: 1528 , Ocena: 48.78, Głosów: 26, Autor: majka100100

Podsumowanie obyczajowość baroku - sarmatyzm

LEKCJA1. PODSUMOWANIE OBYCZAJOWOŚCI BAROKU - SARMATYZMSarmatyzm – zrodził się w wyniku połączenia ideologii szlacheckiej z zasadami baroku. Szlachta podkreślała sw [...]

Dodano: 2009-01-03 11:42:56 , Wyświetleń: 1616 , Ocena: 44.16, Głosów: 30, Autor: majka100100

Jeden dzień w domu Harpagona (\

Auuu-wysyczałem, chociaż przecież obiecałem sobie , że nie odezwę się ani słówkiem.Nie chciałem ryzykować. Bałem się, że ktoś odkryje moją kryjówkę,ale jednocześ [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:45 , Wyświetleń: 1409 , Ocena: 59.73, Głosów: 21, Autor: majka100100

Twórczość Jana Andrzeja Morsztyna.

Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693) pochodził z rodziny związanej z arianizmem, ale po przejściu na katolicyzm zachował tylko powierzchowne cechy dawnej ideologii. Dzięki zręczn [...]

Dodano: 2009-01-11 12:35:59 , Wyświetleń: 1268 , Ocena: 40.52, Głosów: 26, Autor: elkakida

Barok w skrócie

W SKRÓCIE:Barok - Epoka uduchowiona, mistyczna, u podłoża filozofii leży poczucie przemijalności życia i kruchości istoty ludzkiej. Zwrot ku Bogu i religii, myśli o ży [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:30 , Wyświetleń: 1601 , Ocena: 1125, Głosów: 0, Autor: elkakida

Ściąga z Baroku

BAROK OD końca XVIw do lat 30 XVIIIw.Wizja świata i człowieka w literaturze baroku barocca (J. portug. - perła o nieregulowanym kształcie)- nazwa zapożyczona z term [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:31 , Wyświetleń: 2873 , Ocena: 2.91, Głosów: 22, Autor: elkakida

Kultura sarmacka i jej relikty w kulturze współczesnej. (Co w nas drzemie z dawnych Sarmatów)

W XVIII wieku wśród szlachty panowało ogólne przekonanie, że pochodzi ona od starożytnego plemienia Sarmatów. Był to lud zamieszkujący od I w. p.n.e do IV w. n.e tereny Uk [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:32 , Wyświetleń: 1425 , Ocena: 76.13, Głosów: 15, Autor: elkakida

Barok (4)

Początki baroku we wszystkich dziedzinach sztuki wiążą się z podstawowym założeniem sztuki renesansowej : dbałość o piękny, artystyczny kształt dzieła. Artysta – [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:57 , Wyświetleń: 2365 , Ocena: 3, Głosów: 40, Autor: elkakida

Fenomen symbolu zegara w sztuce i literaturze baroku.

W baroku można zaobserwować ogólną fascynację czasem. Spowodowana była ona głównie rozwojem nauki. Dzieła Newtona, zwłaszcza “Philososophiae naturalis principia mah [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:21 , Wyświetleń: 1290 , Ocena: 60.82, Głosów: 16, Autor: elkakida

Istota marynizmu (konceptyzmu) na przykładzie wierszy Jana Andrzeja Morsztyna.

Jan Andrzej Morsztyn (1621 – 1693)Poeta, tłumacz pochodzący z zamożnej rodziny ziemiańskiej. Wykształcenie domowe odebrał pod kierunkiem dziadka, studiował także [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:22 , Wyświetleń: 1279 , Ocena: 88.31, Głosów: 15, Autor: elkakida

Problemy człowieka baroku na przykładzie utworów Mikołaja Sępa – Szarzyńskiego.

Mikołaj Sęp – Szarzyński (ok. 1550 – 1581)Poeta, prekursor liryki barokowej. Studiował w Wittenberdze i Lipsku, najprawdopodobniej odwiedził Szwajcarię i Wło [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:23 , Wyświetleń: 1301 , Ocena: 40.93, Głosów: 29, Autor: elkakida

Świat Moliera dzisiejeszy

Molier – wiek XVII, my wiek XXI. Oprócz postępu technologii i wiedzy, czy “nasz świat” jest tak różny od “molierowskiego”? Na podstwie trzech poz [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:26 , Wyświetleń: 1314 , Ocena: 61.56, Głosów: 15, Autor: elkakida

Dokonując analizy i interpretacji wiersza Daniela Naborowskiego "Krótkość żywota" oraz odwołując się do innych utworów tej epoki przedstaw barokowe spojrzenie na ludzkie życie.

Punkty potrzebne w pracy:1) Określenie podmiotu lirycznego i przedmiotu jego rozważań.2) Koncepcja ludzkiego życia: jego krótkość, marność, przemijalność rzeczy [...]

Dodano: 2009-02-03 21:27:29 , Wyświetleń: 1724 , Ocena: 79.12, Głosów: 16, Autor: elkakida

Kto jest winien śmierci Dunkana?

„Makbet” Williama Szekspira jest jednym z najbardziej znanych tragedii angielskiego twórcy. Utwór opowiada o przeistoczeniu prawego rycerza w okrutnego zdrajcę. Prze [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:45 , Wyświetleń: 1504 , Ocena: 192.5, Głosów: 5, Autor: elkakida

List Barokowy

Wielce wielmożny, ulubiony mój przyjacielu, towarzyszu uczt i zabaw wszelkich Marcinie.Rad jestem niezmiernie, z powodu tego, że mogę w dniu dzisiejszym list wystosować, k [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:16 , Wyświetleń: 1970 , Ocena: 41.57, Głosów: 41, Autor: elkakida

Estetyka baroku.

Barok to okres w kulturze trwający od około końca XVI do połowy XVIII w. Jest epoką dziwną, ale i niezwykłą zarazem. O charakterystycznych własnościach stylu barokowe [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:09 , Wyświetleń: 1594 , Ocena: 95.81, Głosów: 15, Autor: elkakida

Barok - charakterystyka epoki (4)

Omów genezę nazwy, daty graniczne i charakter epoki baroku.Barok to nazwa o szczególnym rodowodzie, pochodzi bowiem od nazwy klejnotu - perły ogromnie rzadkiej jakości, o [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:42 , Wyświetleń: 1628 , Ocena: 1046, Głosów: 0, Autor: elkakida

Obraz Polaka XVII i XXI wieku.

W XVII w Polak przedstawiony jest jako sarmata. Sarmatyzm jednak było to zjawisko pozytywne, do lat siedemdziesiątych XVI wieku, związane z głęboką religijnością, kulte [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:42 , Wyświetleń: 1299 , Ocena: 116.75, Głosów: 7, Autor: elkakida

Motyw śmierci w malarstwie baroku na podstawie wybranych dzieł

W tej pracy postaram się przybliżyć obraz i postrzeganie śmierci przez ludzi baroku na podstawie obrazów ówczesnych mistrzów, takich jak Caravaggio, Peter Paul Rubens, Nicol [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:38 , Wyświetleń: 2090 , Ocena: 264, Głosów: 6, Autor: elkakida

Literatura jest zwierciadłem, w którym odbijają się wizerunki Polski i Polaków. Czy lustro mówi prawde?-Barok

Na początku mojej pracy chciałam zadać jedno pytanie. Czy lustro mówi prawdę? W jakiejś części tak. Wiadomo, że zwierciadło odwraca strony. Strona prawa staje się lewą [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:10 , Wyświetleń: 1462 , Ocena: 143.08, Głosów: 11, Autor: elkakida

Człowiek - "trzcina myśląca" - odzwierciedlenie niepokojów egzystencjalnych epoki baroku w literaturze.

W renesansie człowiek postrzegał świat jako uporządkowane dzieło boskie, w którym miał on realizować swoje pragnienia, ambicje. Sam Bóg był Kimś, kto był przy człowiek [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:30 , Wyświetleń: 1766 , Ocena: 215.5, Głosów: 5, Autor: elkakida

Mikołaj Sęp Szarzyński „O wojnie, którą wiedziemy z szatanem i ciałem”

Sonet Szarzyńskiego jest monologiem skierowanym do Boga. Występują w nim apostrofy np.”[…] o nasz Panie”, których zadaniem jest podkreślenie wyniosłości pr [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:31 , Wyświetleń: 1368 , Ocena: 131.25, Głosów: 7, Autor: elkakida

Życie i twórczość Potockiego. Problematyka wybranych utworów

Problematyka Wybranych utworów m.in.- "Zbytki polskie", "Pospolite ruszenie" , „Ogród fraszek” , „Moralia,”DOKŁADNA Geneza , budowa „Transa [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:23 , Wyświetleń: 1316 , Ocena: 164.5, Głosów: 7, Autor: elkakida

Barokowe wyobrażenie na temat życia w kontekście dramatów Szekspira

W swojej pracy postaram się rozważyć problem barokowego wyobrażenia życia. W tym celu skorzystam z dwóch dramatów Szekspira: „Makbeta” i „Hamleta”, b [...]

Dodano: 2009-03-15 15:09:04 , Wyświetleń: 1552 , Ocena: 302.5, Głosów: 5, Autor: elkakida

Makbet-od rycerza do zbrodniarza

Makbet jest tytułowym bohaterem książki Wiliama Szekspira. Postać ta łączy dwie postawy: rycerza i zbrodniarza. W swojej pracy postaram się ukazać jak bardzo zmieniło się [...]

Dodano: 2009-03-15 15:09:06 , Wyświetleń: 1316 , Ocena: 56.59, Głosów: 16, Autor: elkakida

sztuka baroku

Mówiąc o kulturze renesansu i miejsce, jakie zajmuje w niej człowiek, na początku powinniśmy się zastanowić, co oznacza pojęcie kultura. W zastosowaniu pierwotnym słow [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:22 , Wyświetleń: 1933 , Ocena: 2.92, Głosów: 24, Autor: elkakida

Filozofia baroku. (1)

Wiadomo ze barok oznacza „nierówną perłę” oraz że w tym okresie charakterystyczne były formy pełne kontrstów,w przeciwieństwie do sztuki renesansowej,prostej i [...]

Dodano: 2009-03-29 21:23:09 , Wyświetleń: 1598 , Ocena: 46.06, Głosów: 30, Autor: elkakida

Cechy poetyki dworskiego nurtu baroku.

Dworski nurt barokowy w kulturze: poezję salonową, wiersze miłosne, czerpanie wzorców z zachodu, charakterystyczną postawą jest cieszenie się z miłości i piękna kobiet]

Dodano: 2009-04-01 10:05:54 , Wyświetleń: 1494 , Ocena: 118.93, Głosów: 14, Autor: elkakida

Filozofia baroku. (2)

Barok – nierówna perła (formy pełne kontrastów):Renesansowa pochwała życia/odrzucenie świata i religijna melancholia (ruchy klasztornesCarpe diem/Memento mori< [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:16 , Wyświetleń: 1674 , Ocena: 907, Głosów: 0, Autor: elkakida

Opis epoki baroku

BAROK, kierunek w kulturze eur. XVII i 1 poł. XVIII w., zapoczątkowany we Włoszech w 2 poł. XVI w.; objął także niektóre kraje Ameryki Łacińskiej. Słowo barok, o nie wyj [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:21 , Wyświetleń: 1439 , Ocena: 53.42, Głosów: 23, Autor: elkakida

Czy „ Świętoszek” Moliera jest utworem aktualnym? Opinie uzasadnij znanymi Ci faktami z życia współczesnego.

Moim zdaniem komedia Moliera "Świętoszek" jest ponadczasowa. Zawsze znajdą się ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, wykorzystując przy tym i oszukujących innych. Tak był [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:32 , Wyświetleń: 1453 , Ocena: 1413, Głosów: 0, Autor: elkakida

Analiza i interpretacja wiersza Johna Donnea „ Sonet XIV ”

John Donne to angielski poeta i kaznodzieja żyjący i tworzący w epoce baroku . Był on doktorem uniwersytetu w Oxfordzie i Cambridge .Tworzył on poezje metafizyczną , tzn. tak [...]

Dodano: 2009-04-23 21:38:54 , Wyświetleń: 1746 , Ocena: 113.24, Głosów: 16, Autor: elkakida

W jaki sposób „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej i „Świętoszka” Moliera ukazuje Ci kryzys rodziny? Co jest jego przyczyną?

Dramat „Moralności Pani Dulskiej” Gabriele Zapolskiej zaliczamy do naturalistycznego nurtu młodej polski.W komedii naturalizm widoczny jest przede wszystkim w bezlito [...]

Dodano: 2009-04-23 21:39:21 , Wyświetleń: 1242 , Ocena: 78.25, Głosów: 15, Autor: elkakida

1 2 3 4 5


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?